למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

עמוס עוז - א"ב יהושע: התחלות: ארצות התן; מיכאל שלי; אהבה מאוחרת; עד מוות; כרך ב', יחידות 6-3
מספר קטלוגי
10246-203-3
תחום: מדעי הרוח
נושא: ספרות

עמוס עוז - א"ב יהושע: התחלות: ארצות התן; מיכאל שלי; אהבה מאוחרת; עד מוות; כרך ב', יחידות 6-3

כותבים:

עמוס עוז וא"ב יהושע ייצגו מתחילת דרכם דור ספרותי חדש, ששינה את פני הספרות הישראלית. הייצוגים הספרותיים החדשים ביטאו את המתח הבין-דורי בין דור הפלמ"ח, אשר חוויית התשתית שלו הייתה מלחמת השחרור ואופן הגשמתה של התכנית הציונית, לבין דור המדינה, שאליו השתייכו עוז ויהושע. בני דור המדינה חשו חוסר ביטחון בערכים הציוניים הלאומיים ואכזבה מדרך הגשמתה של האידאולוגיה הציונית, ותחושות אלה מצאו את ביטוין בייצוגים הספרותיים שיצרו.

ספרי הסדרה עמוס עוז וא"ב יהושע - התחלות מציגים את ראשית כתיבתם של עמוס עוז ושל א"ב יהושע ובוחנים את יצירותיהם הספרותיות המרכזיות בראי השאלות ההיסטוריות של כינון זהותם הדורית. הכרך השני מציג קריאות ביצירותיו של עמוס עוז משנות השישים והשבעים, בהן היצירות "נוודים וצפע", "מנזר השתקנים" ו"מיכאל שלי".

קריאות אלו מדגישות את השינויים בדרכי הכתיבה במעבר אל שנות השישים והשבעים ויוצרות זיקה בין שני היוצרים החשובים ובין היצירות שכתבו בראשית דרכם לבין יצירות מאוחרות שלהם. הן נמסרות מפרספקטיבות מוקדמות ומאוחרות, היסטוריות ותיאורטיות, ומתארות את תהליך התחלפותן של נורמות הכתיבה בספרות הישראלית בשנות השישים והשבעים כחלק ממכלול של תהליכים חברתיים ותרבותיים שהתחללו בחברה הישראלית, בהם תהליכים של ערעור המרכז האידאולוגי-פוליטי וחדירה של תחושת משבר ערכי בחברה הישראלית, משבר שאותותיו מורגשים עד ימינו.

278 עמודים

תאור הקורס

עמוס עוז וא"ב יהושע - התחלות

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה