למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
פירוש רש"י לתורה: מדרש אגדה בפירושו של רש"י; מדרש הלכה בפירושו של רש"י; כרך ב'
מספר קטלוגי
10231-007-5
תחום: מדעי הרוח
נושא: מקרא, יהדות

פירוש רש"י לתורה: מדרש אגדה בפירושו של רש"י; מדרש הלכה בפירושו של רש"י; כרך ב'

כותבים:

ספר זה מתוך הסדרה מאפשר היכרות מעמיקה עם פירושו של רש"י (רבי שלמה יצחקי) לתורה, שהוא אחד מספרי היסוד של פרשנות המקרא היהודית. הבנת הנחות בסיסיות בפרשנותו של רש"י, הארת עיקרי שיטתו של רש"י בפרשנות התורה, טיב הבעיות שאתן התמודד בפרשנותו וטיב הפתרונות שהציע.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק