למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

החיזיון השקספירי: "הנרי ה-4 - חלק א; יח' 6-5
מספר קטלוגי
10215-005-9
תחום: מדעי הרוח
נושא: תאטרון, ספרות

החיזיון השקספירי: "הנרי ה-4 - חלק א; יח' 6-5

כותבת:

אשנב לעולמו של שקספיר שנחשב לאחד מחשובי המחזאים של כל הזמנים. הכרת התקופה בה יצר ומושגי היסוד של השקפת העולם האליזבתנית. ניסיון לעמוד על הקשר שבין הרקע התרבותי-היסטורי של התקופה לבין היצירות שלו על מורכבותן. ניתוח ארבעה ממחזותיו כולל האלמנטים של עלילה, מבנה, דמויות, לשון ודימויים.

תאור הקורס

החיזיון השקספירי

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק