למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

ירושלים לדורותיה: ירושלים בשלטון רומא; יחי' 3
מספר קטלוגי
10208-505-7
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

ירושלים לדורותיה: ירושלים בשלטון רומא; יחי' 3

כותבים:

הקורס ירושלים לדורותיה מגולל את תולדות העיר ירושלים לאורך כארבעת אלפים שנה, מראשית האלף השני לפסה"נ - תקופה הברונזה התיכונה - ועד אמצע המאה העשרים לסה"נ - ערב הקמתה של מדינת ישראל. הקורס עוסק בתולדות העיר, עומד על סוד מעמדה המיוחד בהיסטוריה ובזיכרון של עמים, דתות ותרבויות ומסביר מה מייחד אותה ומעניק לה חיוניות היסטורית שנים כה רבות.

הוא מתחקה אחר הגורמים שעשו אותה מוקד של התעניינות כלל-עולמית, ונדרש לשאלה כיצד זכתה למעמד מיוחד לא רק במישור ההיסטורי-הראלי, אלא גם במישור המטא-היסטורי, וכיצד נתייחד לה מקום מרכזי בעולם הנחמה בחזון אחרית הימים.

היחידה השלישית - ירושלים בשלטון רומא - עוסקת בתולדות העיר במשך כמאתיים שנה: מהשתלטות פומפיוס על יהודה (63 לפנה"ס) ועד דיכויו של מרד בר כוכבא (136 לסה"נ). על רקע שקיעת בית חשמונאי הסתמנה עלייתו ההדרגתית של בית אנטיפטרוס, ונציגו הבולט והמוכר בהיסטוריה הוא הורדוס. במלכותו הארוכה בחסות הרומאים (37-4 לפנה"ס) חולל הורדוס שינויים מרשימים במראה העיר, ושרידי מפעלי הבנייה שלו בעיר ניכרים גם בימינו.

תחת שלטונה הממושך של רומא חלו תמורות במעמדה של ירושלים: מ"ירושלים המפורסמת לאין שיעור בין ערי המזרח" - עת הגיעה העיר לשיא תפארתה במאה הראשונה לסה"נ - לשפל של ימי המרד והחורבן. מעבר לסקירת ההיסטוריה המדינית מתמקדת יחידה זו בבחינת היבטים מתחומי החברה, הדת, פני העיר וחיי היום יום בה. בין השאר נבחנים מוסדות ההנהגה הציבורית והדתית, וכן מקומה של ירושלים בתולדות הדת החדשה שהחלה צומחת בתקופה זו - הנצרות.

תאור הקורס

ירושלים לדורותיה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה