למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
צמיחת המדינות החדשות באפריקה: דמוקרטיה, דמוקרטיזציה ודה-דמוקרטיזציה באפריקה;     יח' 11
מספר קטלוגי
10206-211-4
תחום: מדעי החברה
נושא: היסטוריה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

צמיחת המדינות החדשות באפריקה: דמוקרטיה, דמוקרטיזציה ודה-דמוקרטיזציה באפריקה; יח' 11

כותב:

ספר מתוך סדרה שעוסקת בהכרת דפוסים שונים של משטרים קולוניאליים,הבנת תהליכי המודרניצזיה בתחומי הכלכלה והחברה בתקופה הקולוניאלית, ניתוח צמיחת התנועות הלאומיות האנטי-קולוניאליות באפריקה,לימוד דרכי המאבק נגד השלטון האירופאי וגיבוש דפוסי המשטרים באפריקה(מהדורה שנייה).

תאור הקורס

צמיחת המדינות החדשות באפריקה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק