למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
פוליטיקה עולמית - מגמות ותמורות
 (מהדורת 2014-2015)
מספר קטלוגי
10205-504-3
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

פוליטיקה עולמית - מגמות ותמורות (מהדורת 2014-2015)

כותבים:

ספר זה הוא הוא ספר מסע אל נבכי הפוליטיקה העולמית והיחסים הבין-לאומיים, מגמותיהם והתמרות שחלו וחלות בהם בשלהי המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21. בספר מוצגות שאלות מפתח המנחות את הדיון בו, ביניהן: האם אבד הכלח על המדינות? מהם סוגי הסכסוכים האלימים הצפויים בעולם בעשורים הבאים ומהם מקורותיהם ומניעיהם?

האם ה"אקו-פוליטיקה" מחליפה את ה"גיאו-פוליטיקה"? האם הגלובליזציה היא בבחינת ברכה או קללה לכלל האנושות? האם חדשנות טכנולוגית היא נכס או נטל? האם התערבות הקהילה הבין-לאומית לצורך הגנה על זכויות האדם היא אפשרית? האם העולם נערך לראת "המלחמה שהייתה" או לראת "המלחמה שתהיה"?

הספר מיועד לסטודנטים הלומדים יחסים בין-לאומיים וכן למי שמתעניין בפוליטיקה העולמית.

תאור הקורס

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק