למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

תיאוריות וגישות במדע המדינה (ספר מתורגם)
מספר קטלוגי
10165-501-7
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

תיאוריות וגישות במדע המדינה (ספר מתורגם)

כותבים:

בספר פרקים שנכתבו במיוחד בידי שורה של חוקרים מובילים במדע המדינה, במטרה להציג באופן ידידותי אך מעמיק את פניו השונים של התחום המחקרי הזה. הספר מציג את מגוון הגישות והשיטות במדע המדינה ואת הפילוסופיה היסודית שלו. הוא כולל דיון בשאלות אונטולוגיות ואפיסטמולוגיות, כפי שהן באות לידי ביטוי בגישות התיאורטיות המרכזיות: ההתנהגותית, הבחירה הרציונלית, המוסדית, הפמיניסטית, הפרשנית והמארקסיסטית. כן נידון הקשר בין גישות תיאורטיות אלו לבין שתי הקטגוריות המתודולוגיות העיקריות ? שיטות המחקר האיכותניות והכמותניות.

תאור הקורס

מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה