למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מחקר פוליטי - מבוא
מספר קטלוגי
10165-001-8
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

מחקר פוליטי - מבוא

כותבת:

עורכת מדעית:

הספר מהווה נקודת מוצא נוחה למי שעושים את צעדיהם הראשונים בתחום של שיטות מחקר, ומפרט את הסוגיות העיקריות הכרוכות בעריכת מחקר פוליטי. החלק הראשון מציג שיטות כמותניות, ובכלל זה דיון בסוגיות ובשיקולים בסיסיים, בעיות של פרשנות מקורות הנתונים, שימוש בסקרים, וניתוח נתונים רשמיים. החלק השני מציג שיטות איכותניות, ובכלל זה השימוש בראיונות, הערכת מחקרים קיימים, ארכיונים, דו"חות ומסמכים רשמיים, קבוצות מיקוד ומחקרי תצפית. החלק השלישי הוא מדריך מעשי לביצוע מחקר ברמת התואר הראשון כולל מדריך לכתיבת דיסרטציה.

כותבת הספר, ליסה הריסון היא מרצה בכירה במדע המדינה באוניברסיטה של מערב אנגליה (University of West England).

תאור הקורס

מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה