למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מבוא לחשיבה חברתית: משליטים סדר בחיים: משפחה, עבודה ורווחה; כרך ג'
מספר קטלוגי
10161-003-8
תחום: מדעי החברה
נושא: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

מבוא לחשיבה חברתית: משליטים סדר בחיים: משפחה, עבודה ורווחה; כרך ג'

עורכים:

בהתמקדו בשלושה מוסדות חברתיים מוכרים ובעלי השפעה מכרעת ? המשפחה, העבודה והרווחה ? בוחן ספר זה את תפקידם בשימור הסדר החברתי ובקידום שינוי חברתי בבריטניה משנות החמישים של המאה ה-20 ועד ראשית המאה ה-21. הספר מראה כיצד חיי היום-יום במסגרת מוסדות אלו נשלטים באמצעות פעולתם המתמדת של תהליכי עוצמה והתנגדות ומתחקה אחר הדרכים שבהן השפיעו שינויים חברתיים רחבים יותר על תהליכים אלו. הספר מתמודד עם כמה מן הסוגיות הדחופות ביותר בחברתנו באופן מרענן ועם זאת מקפיד על דיוק אקדמי.

עורכי הספר, גורדון יוז הוא מרצה למדיניות חברתית ורוס פרגוסון הוא מרצה מן המניין במדיניות חברתית באוניברסיטה הפתוחה, אנגליה

תאור הקורס

מבוא לחשיבה חברתית

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק