למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מבוא לחשיבה חברתית: על הטבעי והחברתי: אי-ודאות, סיכון, תמורה; כרך ב'
מספר קטלוגי
10161-002-0
תחום: מדעי החברה
נושא: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

מבוא לחשיבה חברתית: על הטבעי והחברתי: אי-ודאות, סיכון, תמורה; כרך ב'

עורך:

עורכים מדעיים:

העידן שבו תפסו במערב את החברה והטבע כקטגוריות נפרדות הסתיים. השינוי וההחמרה בתנאי הסביבה מאיימים על כולנו, ואפילו הג?נים שלנו הולכים ונתפסים כסחורות בעיני המעסיקים וחברות הביטוח. ספר זה שואב תובנות ממדעי החברה כדי לבחון בעזרתן את אופיים המשתנה של קשרי הגומלין בין החברה לבין הטבע, ובוחן לעומק את הקשר בין סביבה, גנים והתפתחות האדם וסוגיות ברפואה, בבריאות ובניהול סיכונים סביבתיים. קוראי הספר מתבקשים להסתמך גם על חוויותיהם האישיות כדי להבין באמצעותן את הבעיות התאורטיות והמעשיות הקיימות בעולם חדש זה.

עורכי הספר, סטיב הינקליף הוא מרצה לגיאוגרפיה וקאת' וודוורד היא מרצה לסוציולוגיה ויו"ר משותף בקורס מבוא לחשיבה חברתית באוניברסיטה הפתוחה, אנגליה.

תאור הקורס

מבוא לחשיבה חברתית

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק