למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

תיאוריות אנתרופולוגיות: מבוא היסטורי;  כרך ב'
מספר קטלוגי
10153-203-4
תחום: מדעי החברה
נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תיאוריות אנתרופולוגיות: מבוא היסטורי; כרך ב'

כותבים:

המבוא ההיסטורי של התיאוריות האנתרופולוגיות הוא מבחר של מקורות מרכזיים בתחום, המכסים למעלה ממאה שנים (משלהי המאה ה-19 ועד לתחילת המאה ה-21) של חשיבה אנתרופולוגית ושל מחקר אנתרופולוגי, המקובצים לקבוצות, על פי המכנה המשותף התיאורטי שלהם, והמסודרים במידת האפשר על ציר הזמן. כמו כן, נכללים במבוא כמה מקורות סוציולוגיים קלאסיים, שנודעה להם השפעה על האנתרופולוגיה. הגישה למקורות אלה מאפשרת ללמוד "אותם" ולא רק "עליהם".

נוסף על בחירת המקורות, תרמו העורכים ריצ'רד ל'וורמס ור' ג'ון מק'גי מבואות קצרים הפותחים כל מקבץ מקורות והערות חשובות המלוות כל מקור ומקור. ההערות מספקות ניתוח תיאורטי, מידע חיוני על הרקע ההיסטורי לגיבוש התיאוריות, הצגת הביקורות שלהן "זכו" מרבית התיאוריות וכן תרגום של מונחים לא מוכרים המופיעים במקורות ועזרים נוספים המקלים את לימוד החומר.

409 עמודים

תאור הקורס

מבוא לאנתרופולוגיה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה