למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

חקר השפה: יסודות ויישומים; חלק א'
מספר קטלוגי
10143-505-5
תחום: מדעי הרוח
נושא: לשון עברית, בלשנות

חקר השפה: יסודות ויישומים; חלק א'

כותבים:

שפה ממלאת כל היבט בחיינו תוך שהיא מעניקה מילים לרעיונותינו ומביעה את רגשותינו. זוהי אחת היכולות המורכבות, העשירות והמגוונת של בני האדם. למרות מורכבות השפה אנו מפיקים ומבינים משפטים ללא כל מאמץ, ורכישתה על ידי ילדים היא מהירה ויעילה. הבלשנים חוקרי השפה מתמקדים בתיאור שיטתי של התופעות הלשוניות כדי לשפוך אור על טבעה של היכולת הלשונית האנושית.

מטרתו העיקרית של הספר חקר השפה: יסודות ויישומים היא לחשוף את הסטודנטים לתחום הבלשנות העוסק בחקר השפה, ולהציג את דרכי היישום של הידע על אודות מבנה השפה במגוון תחומים המערבים אותה. על כן, הספר מורכב משני חלקים: יסודות ויישומים.

החלק הראשון מציג היבטים מרכזיים של מבנה השפה האנושית, ובכך מעורר את המודעות למבנה המורכב שלה, שרובנו אינם מודעים לו כלל בשל השימוש היומיומי והאוטומטי שאנו עושים בשפה. הצגת ההיבטים השונים נעשית תוך התמקדות בתופעות הלשוניות השונות, בייחוד אלה הקיימות בשפה העברית.

נושא הלימוד בספר: חלק א: יסודות - מבוא - מהו חקר השפה - פונטיקה- פונולוגיה - מורפולוגיה - תחביר - סמנטיקה - פרגמטיקה - חלק ב: יישומים - רכישת שפה - עיבוד שפה - שפה ומחשבים - שפה וחשיבה

ד"ר אירנה בוטוויניק היא מרכזת הוראה באוניברסיטה הפתוחה בקורסים בבלשנות, היא חוקרת עיבוד תחבירי ותופעות תחביריות ברכישת שפת אם, בדו לשונית וברכישת שפה שנייה, במסגרת התיאוריה החומסקיאנית. נוסף על הפרקים בספר זה היא כתבה פרקים בקורס מבוא לבלשנות תאורטית.

ד"ר נורית מלניק היא חברת סגל במחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות באוניברסיטה הפתוחה. היא חוקרת תופעות תחביריות מתוך גישה מבוססת שימוש ובאמצעות כלים של הבלשנות החישובית. נוסף על הפרקים בספר זה היא כתבה את הקורס שפה וקוגניציה.

תאור הקורס

חקר השפה: יסודות ויישומים

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה