למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

קריאה-תיאוריה ומעשה: אוריינות מוקדמת; גישות להוראת הקריאה; מהדורה מעודכנת; יח' 7-6
מספר קטלוגי
10123-203-1
תחום: מדעי החברה
נושא: חינוך

קריאה-תיאוריה ומעשה: אוריינות מוקדמת; גישות להוראת הקריאה; מהדורה מעודכנת; יח' 7-6

כותבים:

כותבים:

הסדרה עוסקת בשפה הכתובה - בקריאה ובכתיבה. מוצגים בה תאוריות ומודלים המתארים תהליכים אורייניים מנקודות מבט שונות, וכן גישות ומודלים לפיתוח כשירויות השפה. בסדרה מוצגות תאוריות הנוגעות להתפתחות הקריאה והכתיבה החל מהגיל הרך, דרכי הערכה של קשיים ברכישת השפה הכתובה ודרכי הטיפול בהן. בנוסף, מוצג ידע על אסטרטגיות קריאה-למידה, שבאמצעותו ניתן ללמוד כיצד לשכלל תהליכי למידה.

300 עמודים

תאור הקורס

קריאה: תאוריה ומעשה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה