למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מבוא למוסיקה - כרך ג, יחידות 7-10  (מהדורה מתוקנת): צעדים ראשונים ברב-קוליות;הרמוניה
 והמשפט ההרמוני
מספר קטלוגי
10113-007-8
תחום: מדעי הרוח
נושא: מוסיקה

מבוא למוסיקה - כרך ג, יחידות 7-10 (מהדורה מתוקנת): צעדים ראשונים ברב-קוליות;הרמוניה והמשפט ההרמוני

כותבים:

הערה חשובה: התקליטורים, המוזכרים בספרי הסדרה, אינם ניתנים לקנייה.

253 עמודים

תאור הקורס

מבוא למוסיקה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק