למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
הסיפור העברי במאה ה20: "בת הרב"/יעקב שטיינברג; "דרך קוצים" /דבורה בארון;מסיפורי גרשום שופמן; יח' 7-5
מספר קטלוגי
10112-205-9
תחום: מדעי הרוח
נושא: ספרות

הסיפור העברי במאה ה20: "בת הרב"/יעקב שטיינברג; "דרך קוצים" /דבורה בארון;מסיפורי גרשום שופמן; יח' 7-5

כותבת:

ניתוח מפורט של תשעה סיפורים נבחרים מתוך הסיפורת העברית של ראשית המאה העשרים. הסיפורים ממוקמים בתוך ההקשר ההיסטורי-ספרותי המשותף, ונבחנים מנקודת מוצא השוואתית. בסדרה מוצגים עקרונות ומבנה של סיפורת כפי שהיא באה לביטוי בכל יצירה וגם המכנים המשותפים של היוצרים מעצם השתייכותם לתקופה אחת. הסדרה מקנה כלים לניתוח ולאינטרפרטציה ספרותית.

תאור הקורס

הסיפור העברי בראשית המאה ה-20

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק