למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הסיפור העברי במאה ה- 20: מבוא היסטורי-ספרותי; יח' 1
מספר קטלוגי
10112-201-8
תחום: מדעי הרוח
נושא: ספרות

הסיפור העברי במאה ה- 20: מבוא היסטורי-ספרותי; יח' 1

כותב:

ניתוח מפורט של תשעה סיפורים נבחרים מתוך הסיפורת העברית של ראשית המאה העשרים. הסיפורים ממוקמים בתוך ההקשר ההיסטורי-ספרותי המשותף, ונבחנים מנקודת מוצא השוואתית. בסדרה מוצגים עקרונות ומבנה של סיפורת כפי שהיא באה לביטוי בכל יצירה וגם המכנים המשותפים של היוצרים מעצם השתייכותם לתקופה אחת. הסדרה מקנה כלים לניתוח ולאינטרפרטציה ספרותית.

תאור הקורס

הסיפור העברי בראשית המאה ה-20

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה