למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
גבור ואנטי-גבור ברומן המודרני: "הזר" - מאת קאמי; יח' 7-6
מספר קטלוגי
10107-206-4
תחום: מדעי הרוח
נושא: ספרות

גבור ואנטי-גבור ברומן המודרני: "הזר" - מאת קאמי; יח' 7-6

כותבת:

דיון תיאורטי בנושא המרתק - הגיבור והאנטי-גיבור ברומן המודרני והשתקפותו בשישה רומנים בני זמננו מספרות העולם. באמצעות ניתוח דרכי עיצובם של הרומנים יכול הקורא להתעמק במשמעויותיהם של הרומנים, להתוודע למגמות ספרותיות חדשות ברומן המודרני ולרכוש ידע בסיסי בניתוח טקסט של רומן.

תאור הקורס

גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק