למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

גיאולוגיה בפטיש ישראלי ואהבת הסביבה (מהדורה שנייה 2012)
מספר קטלוגי
06101-523-6
תחום: מדעי הטבע והחיים
נושא: מדעי כדור-הארץ

גיאולוגיה בפטיש ישראלי ואהבת הסביבה (מהדורה שנייה 2012)

כותבים:

הספר עוסק בשלל תצפיות בתהליכים המתרחשים בפני השטח של כדור-הארץ, כגון פעילות געשית, רעידות-אדמה ותנועת המים בים ובנהרות. כן הוא מציג מסקנות בדבר הכוחות המניעים תהליכים אלו. הבנת התהליכים המתרחשים כיום היא מפתח לשחזור תופעות שהתרחשו בעבר, כך ניתן לשחזר את תהליכי ההיווצרות של סלעים ולפענח התרחשויות הנסתרות מעינינו בתוך כדור-הארץ.

היבשות של ימינו נדדו ושינו את מיקומן על פני כדור-הארץ: הן גם כוסו לעתים קרובות באוקיינוסים שבאו ונסוגו; האקלים השתנה בחבלי העולם השונים, והצמחים ובעלי-החיים עברו מוטציות ומסלולי אבולוציה. שלל הנופים שעל פני כדור-הארץ הם תוצאה של רצף ההתפתחויות הדינאמיות האלה, שקורותיהן חקוקות בשלל הרכיבים של נופי-בראשית. הספר מציג מגוון רחב של תופעות גיאולוגיות בשילוב עם גישה עדכניות של אהבת הסביבה ושימורה.

פרקי הספר :הגיאולוגיה - מדע כדור-הארץ; כדור-הארץ במבט כללי; עולם המינרלים, הסלעים וקרקעות; הרכב כימי של מינרלים וסלעים; סביבת-היווצרות גיאולוגית; המאובנים וראשית החיים; סטרטיגרפיה - תיאור סדר שכבות הסלעים; שעונים גיאולוגיים; גיאולוגיה מבנית ( Structural Geology); טקטוניקה - מדע כדור-הארץ הדינמי; המפה הגיאולוגית; המבנה הגיאולוגי של ארץ-ישראל; המים - המשאב בו אנו תלויים ועליו עלינו לשמור; משאבי כדור-הארץ; הוראת הגיאולוגיה מגן-ילדים ועד לאוניברסיטה; נספחים.

550 עמודים

תאור הקורס

מבוא למדע כדור-הארץ

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה