הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


31022-507-3

Reading with Awareness-English for Academic Purposes-Advanced Interdiscip.Studies-Workbook אנגלית

ראש צוות: Ester Klein-Wohl

לפרטים נוספים >>

43101-002-4

המזרח התיכון בין מלחמות העולם, כרך א' יח' 3-4 (בערבית)

כותב: חגי ארליך

לפרטים נוספים >>


43101-005-7

המזרח התיכון בין מלחמות העולם, כרך ה' יח' 11-12(בערבית)

כותב: חגי ארליך

לפרטים נוספים >>

43101-003-2

המזרח התיכון בין מלחמות העולם, כרך ג' יח' 5-6 (בערבית)

כותב: חגי ארליך

לפרטים נוספים >>


61134-510-9

Reading with Awareness: English for Academic Purposes -Workbook: Intermediate (אנגלית)

 

לפרטים נוספים >>

31010-504-4

Reading with Awareness - English for Academic Purposes-Advanced Humanities - Workbook אנגלית

ראש צוות: Ester Klein-Wohl

לפרטים נוספים >>


31010-503-6

Reading with Awareness - English for Academic Purposes-Advanced Humanities - Textbook אנגלית

ראש צוות: Ester Klein-Wohl

לפרטים נוספים >>

43102-001-5

מבוא לחשיבה חברתית: זהות בסימן שאלה: מגדר, מעמד, לאום; כרך א' (בערבית)

עורכת: קאת' וודוורד

לפרטים נוספים >>


61133-505-0

Reading with Awareness - English for Academic Purposes: Upper Intermediate: Workbook (אנגלית)

ראש צוות: Ester Klein-Wohl

לפרטים נוספים >>

61133-506-8

Reading with Awareness - English for Academic Purposes - Upper Intermediate: Textbook (אנגלית)

ראש צוות: Ester Klein-Wohl

לפרטים נוספים >>


61136-514-9

Reading with Awareness:English for Academic Purpose-Workbook: Elementary (אנגלית)

ראש צוות: Ester Klein-Wohl

לפרטים נוספים >>

61136-513-1

Reading with Awareness: English for Academic Purposes -Textbook: Elementary (אנגלית)

ראש צוות: Ester Klein-Wohl

לפרטים נוספים >>


43102-002-3

מבוא לחשיבה חברתית: על הטבעי והחברתי: אי-ודאות, סיכון, תמורה; כרך ב' (בערבית)

עורכים: סטיב הינדליף, קאת' וודוורד

לפרטים נוספים >>

43102-003-1

מבוא לחשיבה חברתית: משליטים סדר בחיים: משפחה, עבודה ורווחה; כרך ג' (בערבית)

עורכים: גורדון יוז, רוס פרגוסון

לפרטים נוספים >>


43102-004-9

מבוא לחשיבה חברתית: עולם בתהליך גלובליזציה? תרבות, כלכלה, פוליטיקה; כרך ד' (בערבית)

עורך: דיוויד הלד

לפרטים נוספים >>

43102-005-6

מבוא לחשיבה חברתית: ידע ומדעי החברה: ידע ומדעי החברה: תיאוריה, שיטה, פרקטיקה; כרך ה' (בערבית)

עורך: דיוויד גולדבלאט

לפרטים נוספים >>


31015-519-7

Reading with Awareness:English for Academic Purposes -Advanced- Social Sciences:Workbook אנגלית

ראש צוות: Ester Klein-Wohl

לפרטים נוספים >>

31015-520-5

Reading with Awareness:English for Academic Purposes -Advanced- Social Sciences:Textbook אנגלית

ראש צוות: Ester Klein-Wohl

לפרטים נוספים >>


31011-509-2

Reading with Awareness:English for Academic Purposes-Advanced-Psychology, Education-Workbook אנגלית

ראש צוות: Ester Klein-Wohl

לפרטים נוספים >>

31011-510-0

Reading with Awareness:English for Academic Purposes-Advanced-Psychology, Education-Textbook אנגלית

ראש צוות: Ester Klein-Wohl

לפרטים נוספים >>


43101-001-6

המזרח התיכון בין מלחמות העולם, כרך א' יח' 1-2 (בערבית)

כותב: חגי ארליך

לפרטים נוספים >>

43103-503-9

פסיכולוגיה בחינוך: מקראה (בערבית)

עורך: אבנר זיו

לפרטים נוספים >>


43103-001-4

פסיכולוגיה בחינוך (בערבית)

כותבים: אבנר זיו, נעמי זיו

לפרטים נוספים >>

42148-001-3

יהודי ברית המועצות בין היטלר לסטאלין - 1939-1953 (רוסית)

כותבים: קירל פפרמן, אלק אפשטיין

לפרטים נוספים >>


42132-005-2

יהודים בעידן של תמורות (רוסית): המדינה החדשה והיהודים במאות17-18; ישן וחדש בתדמיתו של היהודי;יח' 5-6

כותב: ירון צור

לפרטים נוספים >>

61134-507-5

Reading with Awareness: English for Academic Purposes -Textbook: Intermediate (אנגלית)

ראש צוות: Ester Klein-Wohl

לפרטים נוספים >>


61135-511-6

Reading with Awareness: English for Academic Purposes -Textbook: Lower Intermediate (אנגלית)

ראש צוות: Ester Klein-Wohl

לפרטים נוספים >>

42131-502-9

דמוקרטיה וביטחון לאומי: מקראה, כרך ג' (ברוסית) 42131

 

לפרטים נוספים >>


42131-501-1

דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל: מקראה, כרך ב' (ברוסית)

 

לפרטים נוספים >>

91417-520-3

ההיסטוריה המאוירת של העם היהודי (ברוסית)

עורך: ניקולאס דה-לאנג'

לפרטים נוספים >>


91417-514-6

חיפוש זהות בין התבוללות להגירה - כרך ב' (ברוסית)

כותב: ברוך גור-גורביץ

לפרטים נוספים >>

42135-501-7

אתיופיה, קובץ מאמרים (ברוסית)

 

לפרטים נוספים >>


42108-203-3

בין יהודים לנוצרים (ברוסית): דמיון ושוני (לשונות, מגורים, לבוש); יהודים בבית המשפט הנוצרי; יח' 4-3

כותבים: אורה לימור,יוסף ציגלר

לפרטים נוספים >>

91417-511-2

Jewish Identity under Tsarist,Soviet and Russian Rule חיפוש זהות בין התבוללות להגירה(אנגלית)

כותב: ברוך גור-גורביץ

לפרטים נוספים >>


42131-000-4

דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל: מקראה, כרך א' (רוסית) 42131

 

לפרטים נוספים >>

42135-001-8

אתיופיה: נצרות, אסלאם,יהדות (ברוסית)

כותבים: חגי ארליך, הגר סלמון, סטיבן קפלן

לפרטים נוספים >>


42110-501-6

היהודים באימפריה הרומית (רוסית): מקראה

עורך: אוריאל רפפורט

לפרטים נוספים >>

42137-001-6

מבית לאומי למדינה בדרך: כרך א (ברוסית)

כותבת: אביבה חלמיש

לפרטים נוספים >>


42137-002-4

מבית לאומי למדינה בדרך: כרך ב (ברוסית)

כותבת: אביבה חלמיש

לפרטים נוספים >>

42120-008-0

הלכה והגות: כרך ד' (ברוסית): משנה תורה;

כותב: יצחק טברסקי

לפרטים נוספים >>


42110-502-4

היהודים באימפריה הרומית (רוסית): מדריך למידה

כותב: אוריאל רפפורט

לפרטים נוספים >>

91417-510-4

חיפוש זהות בין התבוללות להגירה - כרך א' (ברוסית)

כותב: ברוך גור-גורביץ

לפרטים נוספים >>


42119-006-7

הלכה והגות: כרך ג' (ברוסית): משנה תורה ? מניעים ומגמות

כותב: יצחק טברסקי

לפרטים נוספים >>

42103-005-7

מבוא לתורה שבעל-פה (ברוסית): האגדה; תוכני האגדה; יח' 5-6

כותב: יוסף אגור

לפרטים נוספים >>


42102-007-4

בימי שואה ופקודה (ברוסית): שואת יהודי ברית-המועצות ; יח' 7

כותב: יחיעם וייץ

לפרטים נוספים >>

42108-201-7

בין יהודים לנוצרים (ברוסית): יעקב ועשיו; רוב ומיעוט ; יח' 2-1

כותבים: אורה לימור, אמנון רז-קרקוצקין

לפרטים נוספים >>


42119-003-4

הלכה והגות: כרך ב' (ברוסית): פירוש המשנה וספר המצוות; יח' 5-3

כותב: יצחק טברסקי

לפרטים נוספים >>

42107-110-1

ירושלים לדורותיה (ברוסית): ירושלים בתקופת המנדט הבריטי ; יח' 10

 

לפרטים נוספים >>


42108-206-6

בין יהודים לנוצרים (ברוסית): האמת העברית; אמונה ותבונה; יח' 7-6

כותבים: אורה לימור, אמנון רז-קרקוצקין, יוסף ציגלר

לפרטים נוספים >>

42113-003-0

מגלות לקוממיות (ברוסית): הכיבוש היווני; יהדות ויוונות ; יח' 4-3

כותב: אוריאל רפפורט

לפרטים נוספים >>


42140-501-0

מכאוב הדעת: סוגיות בהוראת השואה והג'נוסייד: קובץ מאמרים (רוסית)

כותב: יאיר אורון

לפרטים נוספים >>

42108-305-6

בין יהודים לנוצרים (ברוסית): הוויכוח בין יהודים לנוצרים; יח' 5

כותבת: אורה לימור

לפרטים נוספים >>


42126-005-0

ישראל בעשור הראשון ב' (ברוסית): מערכת החינוך בעשור הראשון ; יח' 5

כותב: צבי צמרת

לפרטים נוספים >>

42103-003-2

מבוא לתורה שבעל-פה (ברוסית): ספרות האמוראים; ההלכה והפסיקה; יח' 3-4

כותב: יוסף אגור

לפרטים נוספים >>


42125-501-9

ישראל בעשור הראשון (ברוסית): מקראה: מדיניות חוץ ומשפט בימי בן-גוריון

עורך: אלק אפשטיין

לפרטים נוספים >>

42126-003-5

ישראל בעשור הראשון ב' (ברוסית): מצנע לצמיחה כלכלית; ההסתדרות; יח' 4-3

כותבים: דן גלעדי, יצחק גרינברג

לפרטים נוספים >>


42126-502-6

ישראל בעשור הראשון ב' (ברוסית): מקראה: העשור הראשון בראי התרבות והאמנות

עורכים: אילן בן-עמי, אלק אפשטיין

לפרטים נוספים >>

42103-001-6

מבוא לתורה שבעל-פה (ברוסית): תורה שבכתב ותורה שבעל-פה; ספרות התנאים; יח' 1-2

כותב: יוסף אגור

לפרטים נוספים >>


42108-210-8

בין יהודים לנוצרים (ברוסית): האנוסים; יהודים ונוצרים בעת הרפורמציה ; יח' 11-10

כותבים: יוסף קפלן, עמוס הופמן

לפרטים נוספים >>

42119-001-8

הלכה והגות: כרך א' (ברוסית): מבוא ? מיזוג הלכה ופילוסופיה בכל יצירתו של הרמב"ם

כותב: יצחק טברסקי

לפרטים נוספים >>


42125-005-1

ישראל בעשור הראשון (ברוסית): מדיניות הביטחון השוטף של ישראל בעשור הראשון ; יח' 5

כותב: זכי שלום

לפרטים נוספים >>

42108-208-2

בין יהודים לנוצרים (ברוסית): דימויי עבר (המפגש בתחום הספרות); עלילת הדם ; יח' 9-8

כותבים: אורה לימור, ישראל יעקב יובל

לפרטים נוספים >>


42132-003-7

יהודים בעידן של תמורות (רוסית): המחיצות בין היהודים לסביבתם; היהודים באוהלם; יח' 4-3

כותב: ירון צור

לפרטים נוספים >>

42127-009-1

הסיפור העברי בראשית המאה העשרים(ברוסית): בינו לבינו/ ברנר;עובדיה בעל מום/עגנון; יח' 9

כותבת: חנה הרציג

לפרטים נוספים >>


42125-001-0

ישראל בעשור הראשון (ברוסית): הקמת מדינה ובניין אומה; עלייה וקליטה בעשור הראשון; יח' 2-1

כותבים: אלן דאוטי, יעל אנוך

לפרטים נוספים >>

42102-001-7

בימי שואה ופקודה (ברוסית): בין שנאת ישראל לאנטישמיות; עליית הנאצים ברייך השלישי; יח' 2-1

כותב: דן מכמן

לפרטים נוספים >>


42132-001-1

יהודים בעידן של תמורות (רוסית): פשרם של "הזמנים החדשים"; בעיית קיומו של היהודי; יח' 2-1

כותב: ירון צור

לפרטים נוספים >>

42126-001-9

ישראל בעשור הראשון ב' (ברוסית): ההתיישבות החקלאית; המערך העירוני ופריסת האוכלוסייה ; יח' 2-1

כותבים: דן גלעדי, משה שוורץ, ארנון גולן

לפרטים נוספים >>


42113-005-5

מגלות לקוממיות (ברוסית): "צוק העתים": גזרות אנטיוכוס: מרד יהודה המקבי וביטול הגזרות ; יח' 6-5

כותב: אוריאל רפפורט

לפרטים נוספים >>

42102-005-8

בימי שואה ופקודה (ברוסית): רדיפת היהודים וחיי היומיום במרחב השליטה הנאצית; בתום השואה; יח' 6-5

כותב: דן מכמן, יחיעם וייץ

לפרטים נוספים >>


42108-002-9

בין יהודים לנוצרים (ברוסית): דמיון ושוני (לשונות, מגורים, לבוש); יהודים בבית המשפט הנוצרי; יח' 4-3

 

לפרטים נוספים >>

42125-003-6

ישראל בעשור הראשון (ברוסית): הבחירות לכנסת ומשברים ממשלתיים; משפטי פראג והשילומים מגרמניה; יח' 4-3

כותב: יחיעם ויץ

לפרטים נוספים >>


42102-003-3

בימי שואה ופקודה (ברוסית): רצח יהודים: הוגים, מבצעים, שלבים; ההנהגה היהודית והעמידה היהודית; יח' 4-3

כותב: דן מכמן, גדעון גרייף

לפרטים נוספים >>

42113-010-5

מגלות לקוממיות (ברוסית): מוסדות, חברה, תרבות וספרות בתקופת החשמונאים; יהודה בימי שלומציון; יח' 12-10

כותב: אוריאל רפפורט

לפרטים נוספים >>


42127-001-8

הסיפור העברי בראשית המאה העשרים (ברוסית): מבוא היסטורי-ספרותי; "מחניים" מיכה יוסף ברדיצ'בסקי;יח' 2-1

כותבים: אבנר הולצמן, חנה הרציג

לפרטים נוספים >>

42127-003-4

הסיפור העברי בראשית המאה העשרים(ברוסית):מאחורי הגדר/ ביאליק; מארישקה/ברקוביץ; בת הרב/שטיינברג;יח 5-3

כותבת: חנה הרציג

לפרטים נוספים >>


42127-006-7

הסיפור העברי בראשית המאה העשרים (ברוסית): דרך קוצים/ בארון; מבחר סיפורים/שופמן; הצידה/גנסין; יח' 8-6

כותבת: חנה הרציג

לפרטים נוספים >>

42140-001-1

מכאוב הדעת: סוגיות בהוראת השואה והג'נוסייד (רוסית)

כותב: יאיר אורון

לפרטים נוספים >>


42113-001-4

מגלות לקוממיות (ברוסית): שיבת ציון; בימי שלטון פרס ; יח' 2-1

כותב: אוריאל רפפורט

לפרטים נוספים >>

42104-001-5

ממשל ופוליטיקה בישראל (ברוסית): מיישוב למדינה; יח' 1

כותב: בנימין נויברגר

לפרטים נוספים >>


42105-009-7

ממשל ופוליטיקה בישראל (ברוסית): הבחירות בישראל; יח' 9

כותב: תמר הרמן

לפרטים נוספים >>

42105-007-1

ממשל ופוליטיקה בישראל (ברוסית): המפלגות בישראל; יח' 8-7

כותב: בנימין נויברגר

לפרטים נוספים >>


42105-112-9

ממשל ופוליטיקה בישראל (ברוסית): כלכלה ופוליטיקה; יח' 12

כותב: דן גלעדי

לפרטים נוספים >>

42105-010-5

ממשל ופוליטיקה בישראל (ברוסית): תקשורת ופוליטיקה; יח' 10

כותב: דן כספי

לפרטים נוספים >>


42104-003-1

ממשל ופוליטיקה בישראל (ברוסית): סוגיית החוקה בישראל; יח' 3

כותב: בנימין נויברגר

לפרטים נוספים >>

42105-011-3

ממשל ופוליטיקה בישראל (ברוסית): המיעוט הערבי: ניכור והשתלבות; יח' 11

כותב: בנימין נויברגר

לפרטים נוספים >>


42104-004-9

ממשל ופוליטיקה בישראל (ברוסית): עליונות הכנסת או שלטון הממשלה; יח' 5-4

 

לפרטים נוספים >>

42104-006-4

ממשל ופוליטיקה בישראל (ברוסית): דת ומדינה: הסטטוס-קוו והדינמיקה הפוליטית; יח' 6

כותב: בנימין נויברגר

לפרטים נוספים >>


42104-002-3

ממשל ופוליטיקה בישראל (ברוסית): שורשיה של הדמוקרטיה הישראלית ושלבי התפתחותה; יח' 2

כותב: בנימין נויברגר

לפרטים נוספים >>

42101-001-8

פולין (ברוסית): היישוב היהודי בפולין: יסודות גיאוגרפיים, דמוגרפיים ומשפטיים; יח' 2-1

כותב: משה רוסמן

לפרטים נוספים >>


42101-005-9

פולין (ברוסית): לשון וספרות; מפולין לרוסיה: מצבם של היהודים אחרי חלוקת פולין; יח' 6-5

כותבים: חוה טוניאנסקי, אברהם נוברשטרן, גרשון בקון

לפרטים נוספים >>

42101-003-4

פולין (ברוסית): יהודים בכלכלת פולין וארגון הקהילות; מחבורה לתנועה (תנועת החסידות בראשיתה); יח' 4-3

כותב: משה רוסמן

לפרטים נוספים >>