למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


20243-301-7

פונקציות מרוכבות כרך א' יחידות 1-2

צוות פיתוח של המהדורה השנייה: ודים גרינשטיין, אלי לוין

לפרטים נוספים >>

20243-303-3

פונקציות מרוכבות כרך ב' יחידות 3-4

צוות פיתוח של המהדורה השנייה: ודים גרינשטיין, אלי לוין

לפרטים נוספים >>


20243-305-8

פונקציות מרוכבות כרך ג' יחידות 5-6

צוות פיתוח למהדורה השנייה: ודים גרינשטיין, אלי לוין

לפרטים נוספים >>

20243-503-8

פונקציות מרוכבות: מדריך למידה (מהדורה מחודשת)

כותב: ודים גרינשטיין

לפרטים נוספים >>


20243-509-5

פונקציות מרוכבות: שימושי משפט השארית; סדרות וטורים של פונקציות אנליטיות יח' 9-10 (מהדורה מחודשת)

ראש צוות: אלי לוין

לפרטים נוספים >>

20243-206-8

פונקציות מרוכבות: המשכה אנליטית, העתקות קונפורמיות; יח' 12-11 (מהדורה מחודשת)

ראש צוות: אלי לוין

לפרטים נוספים >>


20243-204-3

פונקציות מרוכבות: נקודות סינגולריות, משפט קושי (II); יח' 8-7 (מהדורה מחודשת)

ראש צוות: אלי לוין

לפרטים נוספים >>