הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


20242-206-9

אוטומטים ושפות פורמליות: דקדוקים; פישוטים וצורות נורמליות של דקדוקים חופשיי-הקשר; יח' 9-6

כותבים: שמואל זקס, נסים פרנסיז

לפרטים נוספים >>

20242-001-4

אוטומטים ושפות פורמליות:מושגים בסיסיים, אוטומט סופי דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי; יח' 5-1

כותבים: שמואל זקס, נסים פרנסיז

לפרטים נוספים >>