למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


20230-005-9

מבנים אלגבריים: אגודות; תמורות; יח' 6-5

כותב: אברהם אורנשטיין

לפרטים נוספים >>

20230-007-5

מבנים אלגבריים: חבורות; תת-חבורות; יח' 8-7

כותב: אברהם אורנשטיין

לפרטים נוספים >>


20230-501-7

מבנים אלגבריים: נספח: הגדרות משפטים ותוצאות נוספות

עורכים: נור ארד,דניאל רוטנברג

לפרטים נוספים >>

20230-014-1

מבנים אלגבריים: חוגים; הומומורפיזמים של חוגים ואידאלים; יח' 15-14

כותב: אברהם אורנשטיין

לפרטים נוספים >>


20230-001-8

מבנים אלגבריים: פרקי הכנה - קבוצות; המספרים השלמים; יוחסות; פונקציות; יח' 4-1

כותב: אברהם אורנשטיין

לפרטים נוספים >>

20230-009-1

מבנים אלגבריים: חבורות מנה ומשפטי האיזומורפיזם; חבורות-p ומשפטי סילו; יח' 01-9

כותב: אברהם אורנשטיין

לפרטים נוספים >>


20230-011-7

מבנים אלגבריים: מכפלות ישרות; חבורות אבליות נוצרות סופית; סדרות נורמליות; יח' 13-11

כותב: אברהם אורנשטיין

לפרטים נוספים >>

20230-016-6

מבנים אלגבריים: הרחבות של חוגים; חוגי פולינומים; תחומים בעלי פריקות יחידה; יח' 18-16

כותב: אברהם אורשטיין

לפרטים נוספים >>