למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


20229-004-5

אלגברה ליניארית II : תבניות בילינאריות ותבניות ריבועיות; יח' 6-4

כותבים: אברהם אורנשטיין, אלי לוין, דוד צילג

לפרטים נוספים >>

20229-001-1

אלגברה ליניארית II: מרחבי מכפלה פנימית וטרנספורמציות לינאריות ביניהם; לכסון אוניטרי; יח' 3-1

כותבים: אברהם אורנשטיין, אלי לוין, דוד צילג

לפרטים נוספים >>


20229-007-8

אלגברה ליניארית II : צורות קנוניות - הפולינום המינימלי, משפט הפירוק הפרימרי, צורת ז'ורדן; יח' 9-7

כותבים: אברהם אורנשטיין, אלי לוין, דוד צילג

לפרטים נוספים >>