למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


20109-201-2

אלגברה לינארית 1 - כרך א'

כותבים: אלעד פארן, דניאלה ליבוביץ

לפרטים נוספים >>

20109-011-5

אלגברה לינארית 1: ערכים עצמיים; יח' 11

כותבים: דניאלה ליבוביץ, אברהם אורנשטיין

לפרטים נוספים >>


20109-007-3

אלגברה לינארית 1: מרחבים לינאריים; יח' 8-7

כותבים: דניאלה ליבויץ, אברהם אורנשטיין, דב סמט

לפרטים נוספים >>

20109-006-5

אלגברה לינארית 1: שדה המספרים המרוכבים; יח' 6

כותבים: אלי לוין, דניאלה ליבויץ, דב סמט

לפרטים נוספים >>


20109-009-9

אלגברה לינארית 1: טרנספורמציות לינאריות; יח' 10-9

כותבים: אלי לוין, אברהם אורנשטיין

לפרטים נוספים >>

20109-012-3

אלגברה לינארית 1: המרחב האוקלידי ה-n ממדי, מפתח לקורס; יחי 21

כותבים: אלי לוין, דניאלה ליבוביץ

לפרטים נוספים >>