למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


10432-010-6

האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת:התחדשות ורפורמה על סף התקופה המודרנית;מרי ומהפיכה באסלאם המודרני;כרך ד

כותבים: דפנה אפרת, עטאללה קופטי, מאיר חטינה

לפרטים נוספים >>

10432-007-2

האסלאם: בין עלמאא לשליטים בימי-הביניים המאוחרות; מיסוד האסלאם; התפשטות האסלאם אסיה ובאפריקה; כרך ג

כותבים: נחמיה לבציון, דפנה אפרת, דניאלה טלמון-הלר

לפרטים נוספים >>


10432-004-9

האסלאם מבוא להיסטוריה של הדת: המשפט והמיסטיקה האסלאמית; שאלות תיאולוגיות והשלכותיהן הפוליטיות; כרך ב

כותבים: נחמיה לבציון, דפנה אפרת, דניאלה טלמון-הלר

לפרטים נוספים >>