הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


30204-209-8

מבוא לסטטיסטיקה ב: הסקה סטטיסטית; כרך א'; יחידות 9-10

כותבת: רות בייט-מרום

לפרטים נוספים >>

30204-211-4

מבוא לסטטיסטיקה ב: הסקה סטטיסטית; כרך א'; יחידות 11-12

כותבת: רות בייט-מרום

לפרטים נוספים >>


10285-505-3

שיטות מחקר במדעי החברה - מונחון

כותבים: קלי ספורטה, רות בייט-מרום

לפרטים נוספים >>

10285-001-3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו: -עקרונות המחקר; יח' 3-1 (מהדורה שנייה מתוקנת)

כותבת: רות בייט-מרום

לפרטים נוספים >>


10285-007-0

שיטות מחקר במדעי החברה: הנסיבות החברתיות של המחקר ההתנהגותי; יחי' 7 (מהדורה שנייה)

כותבת: רות בייט-מרום

לפרטים נוספים >>

10285-504-6

שיטות מחקר במדעי החברה - עקרונות המחקר וסגנונותיו: מחקר אתנוגרפי; יח' 4 (מהדורה שנייה)

כותבים: רות בייט-מרום, מיכאל אשכנזי

לפרטים נוספים >>


10686-001-8

מדריך למחקר ולכתיבה מדעית למדעי החברה: מהלכה למעשה

כותב: ערן חיות

לפרטים נוספים >>

10285-305-8

שיטות מחקר במדעי החברה: הסקר; יחי' 5 (מהדורה שנייה)

כותבים: רות בייט-מרום, גלית גורדוני, מינה צמח

לפרטים נוספים >>


10285-306-6

שיטות מחקר במדעי החברה: הניסוי; יחי' 6 (מהדורה שנייה)

שכתוב ופיתוח מהדורה שנייה: רות בייט-מרום, קלי ספורטה

לפרטים נוספים >>

30204-015-9

הסקה סטטיסטית: מתאם לינארי ורגרסיה לינארית; ניתוח שונות

כותבים: שמואל זמיר, רות בייט-מרום, גד נתן

לפרטים נוספים >>


30111-006-0

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה-א: הגדרת ההסתברות, הסתברות מותנה, משתנה מקרי; יחידות 6-8

כותבים: שמואל זמיר, רות בייט-מרום,סטנלי ברקן

לפרטים נוספים >>

30111-001-1

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א: מבוא לעולם הסטטיסטיקה,סולמות מדידה ומדדי מיקום ופיזור; יחידות 1-5

כותבים: שמואל זמיר,רות בייט-מרום,סטנלי ברקן

לפרטים נוספים >>


20416-001-4

הסתברות-קורס ראשון/שלדון רוס

כותב: שלדון רוס

לפרטים נוספים >>

20416-503-9

הסתברות - קורס ראשון: מדריך למידה

עורכת: נעמי מילאנו-רוזנטל

לפרטים נוספים >>


10286-011-1

שיטות מחקר במדעי החברה: ניתוח שונות חד-כיווני, ניתוח שונות דו-כיווני; יח' 12-11

כותב: שמואל אליס

לפרטים נוספים >>

10286-009-5

שיטות מחקר במדעי החברה: רגרסייה וניתוח שונות -ניתוח רגרסיה, רגרסיה ושימושיה; יח' 10-9

כותבת: רות בייט-מרום

לפרטים נוספים >>


10145-001-3

חשיבה ביקורתית - שיקולים סטטיסטיים ושיפוט אינטואיטיבי

כותבים: ורדה ליברמן,עמוס טברסקי

לפרטים נוספים >>