למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


20580-510-4

מבוא לקריפטוגרפיה - מדריך למידה

כותב: תמיר טסה

לפרטים נוספים >>

20466-001-3

לוגיקה למדעי המחשב; כרך א'

כותב: יורם הירשפלד

לפרטים נוספים >>


20466-002-1

לוגיקה למדעי המחשב; כרך ב'

כותב: יורם הירשפלד

לפרטים נוספים >>

20407-507-1

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים: מדריך למידה (מהדורה שנייה)

כותב: ג'ק וינשטין

לפרטים נוספים >>


20417-001-3

פיתוח אלגוריתמים: פרקים 1-7; ספר הקורס

כותבים: ג'ון קליינברג, אווה טארדוש

לפרטים נוספים >>

20407-202-9

מבוא לאלגוריתמים: יסודות; מיון וערכי מיקום; מבני נתונים; נספחים: רקע מתמטי; כרך א, מהדורה שניה

כותבים: תומאס ה.קורמן, צ'ארלס א. לייזרסון, רונאלד ל.ריבסט

לפרטים נוספים >>


20420-201-4

ארגון המחשב ותכנותו: מהדורה שנייה, כרך א' פרקים 5-1

כותב: אריה פיקז

לפרטים נוספים >>

20420-202-2

ארגון המחשב ותכנותו: מהדורה שנייה, כרך ב' פרקים 12-6

כותב: אריה פיקז

לפרטים נוספים >>


20242-206-9

אוטומטים ושפות פורמליות: דקדוקים; פישוטים וצורות נורמליות של דקדוקים חופשיי-הקשר; יח' 9-6

כותבים: שמואל זקס, נסים פרנסיז

לפרטים נוספים >>

20354-001-8

עקרונות מערכות הפעלה, יח' 04-01

כותב: מיכה חפרי

לפרטים נוספים >>


20290-001-5

אלגוריתמיקה - יסודות מדעי המחשב

כותב: דוד הראל

לפרטים נוספים >>

20272-001-7

מערכות ספרתיות - ספר מתורגם

ראשי צוות הפיתוח: יהודית גל-עזר, אילנה בס, אמי וולדרסקי

לפרטים נוספים >>


20271-001-8

הנדסת תוכנה ושפת עדה: תחום הבעיות של שפת עדה, מבני-נתונים, אלגוריתמים ובקרה; יח' 5-1

ראש צוות: צפורה ארליך

לפרטים נוספים >>

20271-006-7

הנדסת תוכנה ושפת עדה:עיבוד במקביל ובזמן אמיתי, פיתוח מערכות, מחזור החיים וסביבת התכנות בעדה; יח' 8-6

ראש צוות: צפורה ארליך

לפרטים נוספים >>


20242-001-4

אוטומטים ושפות פורמליות:מושגים בסיסיים, אוטומט סופי דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי; יח' 5-1

כותבים: שמואל זקס, נסים פרנסיז

לפרטים נוספים >>

20223-001-7

מבני - נתונים: מחסנית, רקורסיה, תורים ורשימות מקושרות; כרך א'

ראש צוות: צפורה ארליך

לפרטים נוספים >>