למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


20213-201-5

פרקים בפיסיקה מודרנית כרך א (יחידות 3-1)

צוות פיתוח: יורם קירש, יהונתן גרנות

לפרטים נוספים >>

20213-202-3

פרקים בפיסיקה מודרנית כרך ב (יחידות 6-4)

צוות פיתוח: יורם קירש, יהונתן גרנות

לפרטים נוספים >>


20248-504-1

גלים ואופטיקה כרך ב'

כותב: עודד אגם

לפרטים נוספים >>

20248-505-8

גלים ואופטיקה כרך ג'

כותב: עודד אגם

לפרטים נוספים >>


20248-503-3

גלים ואופטיקה; כרך א'

כותב: עודד אגם

לפרטים נוספים >>

20291-205-1

מבוא למטאורולוגיה:מטאורולוגיה בעידן המודרני; מטאורולוגיה ותעופה; יח' 7-5 (מהדורה שנייה)

כותבים: ברוך זיו, יואב יאיר

לפרטים נוספים >>


20120-505-1

צפונות היקום - אשנב לאסטרונומיה

כותבים: מאיר מידב, נח ברוש, חגי נצר

לפרטים נוספים >>

20291-201-0

מבוא למטאורולוגיה: מבנה האטמוספירה; האוויר; עננים ומשקעים; מערכות מזג אוויר; יח' 4-1 (מהדורה שנייה)

כותבים: יואב יאיר, ברוך זיו

לפרטים נוספים >>


20434-001-2

מבוא לגיאופיסיקה: כרך א' פרקים 1-3

כותב: אביהו גינצבורג

לפרטים נוספים >>

20557-502-0

דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים - מדריך למידה

כותבת: תמר רז-נחום

לפרטים נוספים >>


20557-001-3

דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים

כותבים: תמר רז-נחום, רפאל דוד לוין

לפרטים נוספים >>

20422-512-2

מכניקה אנליטית: מדריך למידה, מהדורה שניה

 

לפרטים נוספים >>


20314-301-1

פיסיקה סטטיסטית: יחידות 5-1 (מהדורה שלישית)

כותבים: דניאל עמית, יוסף ורבין

לפרטים נוספים >>

20443-002-9

עולם החשמל והאלקטרוניקה, כרך ב' פרקים 10-7

כותב: אדיר בר לב

לפרטים נוספים >>


20443-001-1

עולם החשמל והאלקטרוניקה, כרך א' יחידות 6-1

כותב: אדיר בר-לב

לפרטים נוספים >>

20250-001-3

חשמל ומגנטיות/ כרך א'

כותבים: עדי ארמוני, יוסף ורבין

לפרטים נוספים >>


20250-006-2

חשמל ומגנטיות/ כרך ב'

כותבים: עדי ארמוני, יוסף ורבין

לפרטים נוספים >>

20402-501-9

מוליכים למחצה

כותבים: אדיר בר-לב, גדי גולן

לפרטים נוספים >>


20403-501-8

התקני מוליכים למחצה ומיקרואלקטרוניקה: ספר הקורס

כותבים: אדיר בר-לב, גדי גולן

לפרטים נוספים >>

20320-105-8

מכניקה קואנטית: פוטנציאלים בלתי רציפים; יח' 5

ראש צוות: יוסף דותן

לפרטים נוספים >>


20320-108-2

מכניקה קואנטית: אטום המימן ואטומים דמויי מימן; יח' 8

ראש צוות: יוסף דותן

לפרטים נוספים >>

20320-103-3

מכניקה קואנטית ומבנה האטום: האוסצילטור ההרמוני; יח' 3

ראש צוות: יוסף דותן

לפרטים נוספים >>


20320-106-6

מכניקה קואנטית: תנע זוויתי - יחסי חילוף וערכים עצמיים; יח' 6

ראש צוות: יוסף דותן

לפרטים נוספים >>

20320-104-1

מכניקה קואנטית: מכניקת המטריצות והמדידה בתורת הקוונטים; יח' 4

ראש צוות: יוסף דותן

לפרטים נוספים >>


20320-101-7

מכניקה קואנטית ומבנה האטום: משוואת שרדינגר, עקרון אי-הוודאות; יח' 2-1

ראש צוות: יוסף דותן

לפרטים נוספים >>

20320-107-4

מכניקה קואנטית ומבנה האטום : תנע זוויתי - אברי מטריצה ומצבים עצמיים; יח' 7

ראש צוות: יוסף דותן

לפרטים נוספים >>


20250-503-8

חשמל ומגנטיות: חוברת שאלות ותשובות

כותבים: עדי ארמוני, יוסף ורבין

לפרטים נוספים >>

20264-001-7

תרמודינמיקה ב: שימושים, תופעות שטח, תרמודינמיקה של תהליכים בלתי-הפוכים, דיפוסיה,הולכה חשמלית

כותב: שמואל וייס

לפרטים נוספים >>


20215-502-4

מכניקה: תרגילים ופתרונות לדוגמה

כותב: יצחק שניצר

לפרטים נוספים >>

20215-010-8

מכניקה: תורת היחסות המצומצמת,אנרגיה ומסה בתורת היחסות המצומצמת; יח' 12-10

כותב: יצחק שניצר

לפרטים נוספים >>


20215-006-6

מכניקה: מרכז המסה,הנדנד ההרמוני,יסודות הדינמיקה של גוף קשיח,הכוח הריבועי ההפוך; יח' 9-6

כותב: יצחק שניצר

לפרטים נוספים >>

20213-005-0

פרקים בפיסיקה מודרנית: עקרון אי-הוודאות, משוואת שרדינגר, פתרונות למשוואת שרדינגר; יח' 7-5

ראש צוות: יורם קירש

לפרטים נוספים >>


20215-001-7

מכניקה: וקטורים, חוקי ניוטון, תנועה בשדה אלקטרומגנטי, מערכות ייחוס, שימור אנרגיה; יח' 5-1

כותב: יצחק שניצר

לפרטים נוספים >>

20213-008-4

פרקים בפיסיקה מודרנית: מבנה האטום, גרעין האטום, תהליכים גרעיניים חלקיקים יסודיים; יח' 11-8

ראש צוות: יורם קירש

לפרטים נוספים >>


20201-502-0

אטומים,מולקולות: תכונות החומר - ספר

כותבים: ב.ה. פלאוארס, א. מנדוזה

לפרטים נוספים >>

20114-007-6

יסודות הפיסיקה ב': תורת היחסות; יח' 7

כותב: יורם קירש

לפרטים נוספים >>


20114-003-5

יסודות הפיסיקה ב': אור ואופטיקה, אטומים ומולקולות; יח' 4-3

כותב: יורם קירש

לפרטים נוספים >>

20201-001-3

אטומים, מולקולות ותכונות החומר: מולקולות במשקל ובמנין, גז, נוזל ומוצק; יח' 2-1

ראש צוות: יורם קירש

לפרטים נוספים >>


20207-001-7

מקצה השמיים - מבוא לאסטרונומיה: מקורות המידע האסטרונומי; תצפיות בכוכבים; מבנה הכוכבים.

כותבים: אליה ליבוביץ, עודד רגב

לפרטים נוספים >>

20201-003-9

אטומים, מולקולות ותכונות החומר: כוחות בין-מולקולריים, אנרגיות קישור ומדידתן; יח' 6-3

ראש צוות: יורם קירש

לפרטים נוספים >>


20114-005-0

יסודות הפיסיקה ב': פיסיקה מודרנית: תורת היחסות,מכניקה קוונטית ומבנה האטום;גרעין האטום; יח' 6-5

כותב: יורם קירש

לפרטים נוספים >>

20201-010-4

אטומים, מולקולות ותכונות החומר: אישורים ניסויים לתורה המולקולרית-קינטית, חום סגולי; יח' 12-10

ראש צוות: יורם קירש

לפרטים נוספים >>


20201-007-0

אטומים,מולקולות: הסתברות וסטטיסטיקה בצבר של מולקולות, שיווי משקל תרמודינמי, התפלגות מקסוול; יח' 9-7

ראש צוות: יורם קירש

לפרטים נוספים >>

20114-001-9

יסודות הפיסיקה ב': מגנטיות וזרם חילופין; גלים; יח' 2-1

כותב: יורם קירש

לפרטים נוספים >>


20113-005-1

יסודות הפיסיקה א': אלקטרוסטטיסטיקה, זרם ישר השלמות; יח' 7-5

כותב: יורם קירש

לפרטים נוספים >>

20113-001-0

יסודות הפיסיקה א': מבוא מתמטי, קינמטיקה, וקטורים, חוקי ניוטון, כבידה, סטטיסטיקה; יח' 2-1

כותב: יורם קירש

לפרטים נוספים >>


20113-003-6

יסודות הפיסיקה א': עבודה, אנרגיה מכנית וחום, חוק שימור התנע, תנועה מעגלית ותנועה הרמונית; יח' 4-3

כותב: יורם קירש

לפרטים נוספים >>