למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה


10790-000-3

המשפט המנהלי של ישראל; כרכים א'-ג' (סט)

כותבת: דפנה ברק-ארז

לפרטים נוספים >>

10558-202-7

ביטחון סוציאלי כרך ב': ביטחון סוציאלי: הגנה פרטנית מפני סיכונים חברתיים; (מהדורה שנייה)

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>


10558-201-9

ביטחון סוציאלי כרך א': ביטחון סוציאלי: מקורות היסטוריים ופילוסופיים; זכות אדם; (מהדורה שנייה)

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>

10558-203-5

ביטחון סוציאלי כרך ג': ביטוח זקנה, שאירים והסדרי תשלום פנסיה; ביטוח נכות ופגיעה בעבודה(מהדורה שנייה)

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>


13018-004-5

דיני תאגידים: חובת דיווח וגילוי, תרופות וסעדים בחברה; שינוי מבנה של חברה; כרך ד'

כותבת: הדרה בר-מור

לפרטים נוספים >>

13018-003-7

דיני תאגידים: המשטר בחברה והממשל התאגידי; כרך ג'

כותבת: הדרה בר-מור

לפרטים נוספים >>


10800-202-3

דיני חוזים: פגמים בחוזה; כרך ב, מהדורה שנייה

כותבת: גבריאלה שלו, ליאת פרידגוט-נצר

לפרטים נוספים >>

10800-201-5

דיני חוזים: מבוא ועקרונות כלליים. יצירת החוזה. צורת החוזה, פירושו והשלמתו; כרך א, מהדורה שנייה

כותבת: גבריאלה שלו, בהשתתפות ליאת פרידגוט-נצר

לפרטים נוספים >>


13018-002-9

דיני תאגידים: הון חברה; כרך ב'

כותבת: הדרה בר-מור

לפרטים נוספים >>

13018-001-1

דיני תאגידים: התאגיד - מהות, מיון, סיווג; האישיות המשפטית; כרך א'

כותבת: הדרה בר-מור

לפרטים נוספים >>


10901-001-7

שוויון הזדמנויות בעבודה: כרך א'

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>

10901-002-5

שוויון הזדמנויות בעבודה: כרך ב'

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>


10901-003-3

שוויון הזדמנויות בעבודה: כרך ג

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>

10800-008-4

דיני חוזים: חוזה לטובת אדם שלישי, הפרה, סיכול, אכיפה וביטול חוזה, חוזים אחידים ותניות פטור; כרך ג

כותבת: גבריאלה שלו

לפרטים נוספים >>


10354-007-6

דיני עבודה כרך ד: שביתות והשבתות

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>

10354-005-0

דיני עבודה כרך ג: זכות היסוד לחופש ההתארגנות, זכות היסוד לחופש משא ומתן קיבוצי

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>


10354-003-5

דיני עבודה כרך ב: התקשרויות לביצוע עבודה, חוזה העבודה האישי

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>

10354-002-7

דיני עבודה כרך א: משפט העבודה, זכויות חברתיות שעניינן בעבודה

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>