למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה


10706-511-2

חשבונאות של מוסדות ללא כוונות רווח

כותב: שלומי שוב

לפרטים נוספים >>

10666-004-6

מסים א' כרך ד': ניכוי הוצאות

כותבים: אילי פיטרמן, ניסים כהן

לפרטים נוספים >>


10666-005-3

מסים א': הוראות מיוחדות בניכוי הוצאות, פחת והפסדים; כרך ה'

כותבים: אילי פיטרמן, ניסים כהן

לפרטים נוספים >>

10556-012-2

מסים ב': מיסוי רווחים בשוק ההון ומשקעות פיננסיות; כרך ו'

כותבים: אילי פיטרמן, ניסים כהן

לפרטים נוספים >>


10556-006-4

מסים ב': מיסוי תאגידים ושינויי מבנה; כרך ג'

כותבים: אילי פיטרמן, ניסים כהן

לפרטים נוספים >>

10556-004-9

מסים ב': רווח הון ממכירת מניות וזכויות אחרות;כרך ב'

כותבים: אילי פיטרמן, ניסים כהן

לפרטים נוספים >>


10666-002-0

מסים א': הכנסות פסיביות, הכנסות אחרות ופטורים; כרך ב'

כותבים: רם יולוס, אילי פיטרמן, נסים כהן

לפרטים נוספים >>

10666-003-8

מסים א': היבטים בין-לאומיים של מיסוי הכנסות בישראל; כרך ג'

כותבים: רם יוליוס, אילי פיטרמן, ניסים כהן

לפרטים נוספים >>


10549-501-4

ביקורת טכנולוגיית המידע, ושימושיה בעבודת רואה החשבון המבקר

כותבים: יהודה אורבך, אלון כהן

לפרטים נוספים >>

10666-001-2

מסים א': מבוא, הכנסות מעסק והכנסות מעבודה; כרך א'

כותבים: רם יוליוס, אילי פיטרמן, ניסים כהן

לפרטים נוספים >>


10913-001-3

נושאים נבחרים בחשבונאות ניהולית מתקדמת

כותבים: יורם עדן, בעז רונן

לפרטים נוספים >>

10549-002-3

מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות: כרך ב'-אבטחת מידע

כותבים: יהודה אורבך, שמואל גלייזנר

לפרטים נוספים >>


10549-001-5

מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות: כרך א' - מבנה המערכות

כותבים: יהודה אורבך, שמואל גלייזנר

לפרטים נוספים >>