למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה


10706-511-2

חשבונאות של מוסדות ללא כוונות רווח

כותב: שלומי שוב

לפרטים נוספים >>

10556-012-2

מסים ב': מיסוי רווחים בשוק ההון ומשקעות פיננסיות; כרך ו'

כותבים: אילי פיטרמן, ניסים כהן

לפרטים נוספים >>


10556-006-4

מסים ב': מיסוי תאגידים ושינויי מבנה; כרך ג'

כותבים: אילי פיטרמן, ניסים כהן

לפרטים נוספים >>

10556-004-9

מסים ב': רווח הון ממכירת מניות וזכויות אחרות;כרך ב'

כותבים: אילי פיטרמן, ניסים כהן

לפרטים נוספים >>


10549-501-4

ביקורת טכנולוגיית המידע, ושימושיה בעבודת רואה החשבון המבקר

כותבים: יהודה אורבך, אלון כהן

לפרטים נוספים >>

10549-002-3

מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות: כרך ב'-אבטחת מידע

כותבים: יהודה אורבך, שמואל גלייזנר

לפרטים נוספים >>


10549-001-5

מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות: כרך א' - מבנה המערכות

כותבים: יהודה אורבך, שמואל גלייזנר

לפרטים נוספים >>