למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה


10279-301-5

ניהול משאבי אנוש: כרך א

כותב: אביעד בר-חיים

לפרטים נוספים >>

10279-302-3

ניהול משאבי אנוש: כרך ב

כותב: אביעד בר-חיים

לפרטים נוספים >>


10279-520-0

ניהול משאבי אנוש: כרך ג

כותבים: אביעד בר-חיים, מרדכי ששון, דוד בר-גל

לפרטים נוספים >>

10281-505-7

עקרונות ניהול השיווק

כותבים: פיליפ קוטלר,קווין ל' קלר

לפרטים נוספים >>


10645-503-3

תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע: ניתוח ועיצוב של מערכות מידע בגישה המונחית עצמים; ג' (מהדורה שנייה)

כותב: פרץ שובל

לפרטים נוספים >>

10645-502-5

תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע: ניתוח ועיצוב של מערכות מידע בגישה הפונקציונלית;כרך ב' (מהדורה שנייה)

כותב: פרץ שובל

לפרטים נוספים >>


10777-502-5

ניהול טכנולוגיה וחדשנות

כותב: יורם קלמן

לפרטים נוספים >>

10688-504-9

אלגוריתמים לתזמון הייצור

כותב: משה צופי

לפרטים נוספים >>


10430-009-0

התנהגות ארגונית: מבנה ופוליטיקה של שליטה; קבלת החלטות; מנהיגות בארגון; התחדשות ארגונית; יח' 9-12

כותבים: אביעד בר-חיים, ורדה וסרמן, ליאור לב

לפרטים נוספים >>

10688-202-0

תכנון הייצור והתפעול: כרך ב' (מהדורה שישית)

כותב: סטיבן נחמיאס

לפרטים נוספים >>


10645-201-4

תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע: תכנון מערכות מידע; כרך א' (מהדורה שנייה)

כותב: פרץ שובל

לפרטים נוספים >>

10455-003-3

התנהגות צרכנים: הצרכן בסביבתו, כרך ג'

כותבת: אביבה גבע

לפרטים נוספים >>


10599-501-3

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה וניהול (מהדורה שנייה)

כותב: אביעד חפץ

לפרטים נוספים >>

10459-201-9

השלטון המקומי - בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק; כרך א'

עורכים: יגיל לוי, אתי שריג

לפרטים נוספים >>


10459-202-7

השלטון המקומי - בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק; כרך ב'

עורכים: יגיל לוי, אתי שריג

לפרטים נוספים >>

10960-504-8

תיאוריות של צדק חברתי

כותב: יוסי דהאן

לפרטים נוספים >>


10455-202-1

התנהגות צרכנים: החלטות קניה II (מהדורה שנייה)

כותבת: אביבה גבע

לפרטים נוספים >>

10558-202-7

ביטחון סוציאלי כרך ב': ביטחון סוציאלי: הגנה פרטנית מפני סיכונים חברתיים; (מהדורה שנייה)

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>


10558-201-9

ביטחון סוציאלי כרך א': ביטחון סוציאלי: מקורות היסטוריים ופילוסופיים; זכות אדם; (מהדורה שנייה)

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>

10558-203-5

ביטחון סוציאלי כרך ג': ביטוח זקנה, שאירים והסדרי תשלום פנסיה; ביטוח נכות ופגיעה בעבודה(מהדורה שנייה)

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>


10455-201-3

התנהגות צרכנים: החלטות קנייה I (מהדורה שנייה)

כותבת: אביבה גבע

לפרטים נוספים >>

10280-009-1

יסודות החשבונאות ודיווח כספי - היבטים תיאורטיים ומעשיים לניהול; כרך ג', יח' 9 - 12 (מהדורה שנייה)

כותב: יוסי אהרוני

לפרטים נוספים >>


10280-002-6

יסודות החשבונאות ודיווח כספי-היבטים תיאורטיים ומעשיים לניהול: כרך ב', יחידות 5 - 8 (מהדורה שנייה)

כותב: יוסי אהרוני

לפרטים נוספים >>

10280-001-8

יסודות החשבונאות ודיווח כספי-היבטים תיאורטיים ומעשיים לניהול: כרך א', יחידות 1 - 4 (מהדורה שנייה)

כותב: יוסי אהרוני

לפרטים נוספים >>


13018-004-5

דיני תאגידים: חובת דיווח וגילוי, תרופות וסעדים בחברה; שינוי מבנה של חברה; כרך ד'

כותבת: הדרה בר-מור

לפרטים נוספים >>

13018-003-7

דיני תאגידים: המשטר בחברה והממשל התאגידי; כרך ג'

כותבת: הדרה בר-מור

לפרטים נוספים >>


10459-012-0

יסודות השלטון המקומי: השלטון המקומי במאה ה- 21; יח' 12

כותבת: אתי שריג

לפרטים נוספים >>

10800-202-3

דיני חוזים: פגמים בחוזה; כרך ב, מהדורה שנייה

כותבת: גבריאלה שלו, ליאת פרידגוט-נצר

לפרטים נוספים >>


10800-201-5

דיני חוזים: מבוא ועקרונות כלליים. יצירת החוזה. צורת החוזה, פירושו והשלמתו; כרך א, מהדורה שנייה

כותבת: גבריאלה שלו, בהשתתפות ליאת פרידגוט-נצר

לפרטים נוספים >>

13018-002-9

דיני תאגידים: הון חברה; כרך ב'

כותבת: הדרה בר-מור

לפרטים נוספים >>


13018-001-1

דיני תאגידים: התאגיד - מהות, מיון, סיווג; האישיות המשפטית; כרך א'

כותבת: הדרה בר-מור

לפרטים נוספים >>

10459-009-6

יסודות השלטון המקומי: שרותי רווחה וקהילה בשלטון המקומי; יח' 9

כותב: יוסף קטן

לפרטים נוספים >>


10901-001-7

שוויון הזדמנויות בעבודה: כרך א'

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>

10901-002-5

שוויון הזדמנויות בעבודה: כרך ב'

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>


10901-003-3

שוויון הזדמנויות בעבודה: כרך ג

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>

10800-008-4

דיני חוזים: חוזה לטובת אדם שלישי, הפרה, סיכול, אכיפה וביטול חוזה, חוזים אחידים ותניות פטור; כרך ג

כותבת: גבריאלה שלו

לפרטים נוספים >>


10687-201-3

תכנון הייצור והתפעול: כרך א'

כותב: סטיבן נחמיאס

לפרטים נוספים >>

10566-001-3

תרבות ארגונית

כותב: אביעד רז

לפרטים נוספים >>


10459-001-3

יסודות השלטון המקומי: היסטוריה של השלטון המקומי בעולם; יח' 1

כותב: דן סואן

לפרטים נוספים >>

10459-003-9

יסודות השלטון המקומי: ההיסטוריה של השלטון המקומי בארץ ישראל; יח' 3

כותבת: גדליה אורבך

לפרטים נוספים >>


10430-201-3

התנהגות ארגונית: מבנים ותהליכים בארגוני עבודה פורמליים; למידה ארגונית; מוטיבציה ועבודה; יח' 4-1

צוות פיתוח: אביעד בר חיים

לפרטים נוספים >>

10430-005-8

התנהגות ארגונית: קבוצות עבודה ותרבות בארגון, תקשורת בארגונים פורמליים, לחצים ושחיקה בעבודה; יח' 8-5

כותב: אביעד בר-חיים

לפרטים נוספים >>


10354-007-6

דיני עבודה כרך ד: שביתות והשבתות

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>

10354-005-0

דיני עבודה כרך ג: זכות היסוד לחופש ההתארגנות, זכות היסוד לחופש משא ומתן קיבוצי

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>


10354-003-5

דיני עבודה כרך ב: התקשרויות לביצוע עבודה, חוזה העבודה האישי

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>

10354-002-7

דיני עבודה כרך א: משפט העבודה, זכויות חברתיות שעניינן בעבודה

כותבת: רות בן-ישראל

לפרטים נוספים >>