למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה


10123-511-7

איך קוראים את זה? על הקשיים בקריאה ובאיות

כותבת: רות רון

לפרטים נוספים >>

10593-509-2

להבין דיסלקסיה

כותבת: גתית קוה

לפרטים נוספים >>


10139-303-1

סוגיות בחינוך מיוחד: עיוורון ולקות ראייה;חירשות ולקות שמיעה: ספקטרום האוטיזם (מהדורה מעודכנת) כרך ג'

כותבים: חנה קדמון, טלי היימן, אמציה ויזל, שרה זנדברג,

לפרטים נוספים >>

10139-301-5

סוגיות בחינוך מיוחד: מהות החינוך המיוחד; מוגבלות שכלית התפתחותית; (מהדורה מעודכנת) כרך א'

כותבים: גלעדה אבישר, חנן רונן, דפנה ארליך, טלי היימן

לפרטים נוספים >>


10139-302-3

סוגיות בחינוך מיוחד: ליקויי למידה; עזובה ועבריינות נוער; הפרעות רגשיות; (מהדורה מעודכנת) כרך ב'

כותבים: ורדה שרוני, גלעדה אבישר, שמואל שולמן,

לפרטים נוספים >>

10106-203-2

תכנון לימודים, הוראה והערכה: הערכת תכניות לימודים; הערכת הישגים; כרך ג'

כותבים: אמירה רום, תיקי זהר

לפרטים נוספים >>


10123-203-1

קריאה-תיאוריה ומעשה: אוריינות מוקדמת; גישות להוראת הקריאה; מהדורה מעודכנת; יח' 7-6

כותבים: אריה ווהל, ניצה זילברשטיין, רחל לביא-דגן, רותי רון

לפרטים נוספים >>

10106-202-4

תכנון לימודים, הוראה והערכה; המורכבות; שיטות הוראה - למידה; טכנולוגיות דיגיטליות; כרך ב'

כותבים: אינה בלאו, יורם עשת-אלקלעי, תיקי זהר

לפרטים נוספים >>


10106-201-6

תכנון לימודים, הוראה והערכה; המורכבות; מטרות; פיתוח והטמעה; כרך א'

כותבת: שרה גורי-רוזנבליט

לפרטים נוספים >>

10765-503-7

פילוסופיה של החינוך: מדריך למידה

כותבים: דבורה בן-שיר, שרה גורי-רוזנבליט

לפרטים נוספים >>


10765-001-2

פילוסופיה של החינוך

כותבת: נל נודינגס

לפרטים נוספים >>

10125-511-5

פסיכולוגיה בחינוך: מקראה

עורכים: אבנר זיו, דבורה בן-שיר, יעל גרינשטיין

לפרטים נוספים >>


10698-504-7

לגדול עם הטלוויזיה - המסך הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער: מקראה

עורכת: דפנה למיש

לפרטים נוספים >>

10125-509-9

פסיכולוגיה בחינוך,חוברת נספחים א'+ב'

כותבים: רות בייט-מרום, אבנר זיו

לפרטים נוספים >>


10123-218-9

קריאה - תיאוריה ומעשה: לומדים ומלמדים אוריינות: הבניית משמעות; יח' 9-8

כותבים: אריה ווהל, רותי ארדון, ניצה זילברשטיין,

לפרטים נוספים >>

10123-010-0

קריאה - תיאוריה ומעשה: לומדים ומלמדים אוריינות: כתיבה והוראתה - גישה תהליכית; יח' 10

צוות פיתוח: חנה עזר

לפרטים נוספים >>


10123-201-5

קריאה - תיאוריה ומעשה: לומדים ומלמדים אוריינות: קריאה יעילה; על הקריאה והאוריינות; יח' 2-1

כותבים: אריה ווהל, רותי ארדון, חנה שלו

לפרטים נוספים >>

10123-213-0

קריאה - תיאוריה ומעשה: לומדים ומלמדים אוריינות: הפיזיולוגיה והפסיכולוגיה של הקריאה; יח' 5-3

כותבים: רחל יפעת, אריה ווהל, יעל רפאלי, רחל לביא-דגן

לפרטים נוספים >>