למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה


10131-509-1

מבוא למיקרוכלכלה

כותב: ישי מעוז

לפרטים נוספים >>

10933-002-7

כלכלה במבחן הזמן, סוגיות בהיסטוריה כלכלית; כרך ב'

כותבים: אמירה עופר, יואל מוקיר

לפרטים נוספים >>


10933-001-9

כלכלה במבחן הזמן, סוגיות בהיסטוריה כלכלית; כרך א'

כותבים: אמירה עופר, יואל מוקיר

לפרטים נוספים >>

10793-202-2

מקרו-כלכלה, כרך ב'

כותב: ישי מעוז

לפרטים נוספים >>


10793-201-4

מקרו-כלכלה: כרך א'

כותב: ישי מעוז

לפרטים נוספים >>

10126-202-0

מבוא למקרוכלכלה; חלק ב' (מהדורה מעודכנת ומורחבת)

כותבים: אריה נחמיאס, גליה עופר, יעקב רוזנברג

לפרטים נוספים >>


10126-201-2

מבוא למקרוכלכלה; חלק א' (מהדורה מעודכנת ומורחבת)

כותבים: אריה נחמיאס, גליה עופר, יעקב רוזנברג

לפרטים נוספים >>

10599-501-3

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה וניהול (מהדורה שנייה)

כותב: אביעד חפץ

לפרטים נוספים >>


10628-010-0

תורת המחירים ב': המונופול; תחרות אסטרטגית בין מעטים; יחי' 10 - 11

כותבים: שמואל ניצן, דוד דילנברגר, שי בז'ה

לפרטים נוספים >>

10960-504-8

תיאוריות של צדק חברתי

כותב: יוסי דהאן

לפרטים נוספים >>


10917-002-7

כלכלה ציבורית: יסודות המימון הציבורי; כלכלה פוליטית; כרך ב'

כותב: מרדכי א' שורץ

לפרטים נוספים >>

10917-001-9

כלכלה ציבורית: שיווי משקל כללי; משפטי הרווחה; תועלת חברתית; צדק ויעילות; כשלי שוק; כרך א'

כותב: מרדכי א' שורץ

לפרטים נוספים >>


10502-001-0

העדפה ובחירה חברתית

כותב: שמואל ניצן

לפרטים נוספים >>

10574-001-3

כלכלה בין דורית; יח' 5-1

כותב: מרדכי א' שורץ

לפרטים נוספים >>


10284-301-8

מושגי יסוד באקונומטריקה: כרך א'

כותבים: עמיר שמואלי, משה קים, נסים בן-דוד

לפרטים נוספים >>

10628-006-8

תורת המחירים ב' : תורת היצרן; יח' 9-6

כותב: שמואל ניצן

לפרטים נוספים >>


10629-012-5

תורת המחירים ג': כלכלת חליפין; יח' 12

כותבים: שמואל ניצן, ז'ראר עמיאש, ענת אלכסנדרון

לפרטים נוספים >>

10627-001-0

תורת המחירים א': תורת הצרכן א; יח' 2-1

כותבים: מנחם יערי, שמואל ניצן, ז'ראר עמיאש

לפרטים נוספים >>


10627-003-6

תורת המחירים א': תורת הצרכן ב; יח' 4-3

כותבים: שמואל ניצן, ז'ראר עמיאש

לפרטים נוספים >>

10627-005-1

תורת המחירים א': יישומים של תורת הצרכן; יח' 5

כותבים: שמואל ניצן, ז'ראר עמיאש

לפרטים נוספים >>


10284-307-5

מושגי יסוד באקונומטריקה: כרך ב'

כותבים: משה קים, נסים בן-דוד

לפרטים נוספים >>