למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


10933-002-7

כלכלה במבחן הזמן, סוגיות בהיסטוריה כלכלית; כרך ב'

כותבים: אמירה עופר, יואל מוקיר

לפרטים נוספים >>

10933-001-9

כלכלה במבחן הזמן, סוגיות בהיסטוריה כלכלית; כרך א'

כותבים: אמירה עופר, יואל מוקיר

לפרטים נוספים >>


10230-504-2

תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים: ניהול נכסים קבועים; חלק ד' (מהדורה שלישית 2016)

כותב: אריה נחמיאס

לפרטים נוספים >>

10230-505-9

תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים: מקורות המימון לטווח ארוך; חלק ה' (מהדורה שלישית 2016)

כותב: אריה נחמיאס

לפרטים נוספים >>


10230-506-7

תורת המימון -ניהול פיננסי של גופים עסקיים:הערכת חברות,מבנה ומחיר הון; חלק ו' (מהדורה שלישית 2016)

כותב: אריה נחמיאס

לפרטים נוספים >>

10230-502-6

תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים: ניתוח פיננסי, תכנון ובקרה; חלק ב' (מהדורה שלישית 2016)

כותבים: אריה נחמיאס, צבי לרמן

לפרטים נוספים >>


10126-202-0

מבוא למקרוכלכלה; חלק ב' (מהדורה מעודכנת ומורחבת)

כותבים: אריה נחמיאס, גליה עופר, יעקב רוזנברג

לפרטים נוספים >>

10126-201-2

מבוא למקרוכלכלה; חלק א' (מהדורה מעודכנת ומורחבת)

כותבים: אריה נחמיאס, גליה עופר, יעקב רוזנברג

לפרטים נוספים >>


10599-501-3

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה וניהול (מהדורה שנייה)

כותב: אביעד חפץ

לפרטים נוספים >>

10628-010-0

תורת המחירים ב': המונופול; תחרות אסטרטגית בין מעטים; יחי' 10 - 11

כותבים: שמואל ניצן, דוד דילנברגר, שי בז'ה

לפרטים נוספים >>


10230-316-1

תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים: הפונקציה המימונית; חלק א' (מהדורה שלישית 2013)

כותב: אריה נחמיאס

לפרטים נוספים >>

10917-002-7

כלכלה ציבורית: יסודות המימון הציבורי; כלכלה פוליטית; כרך ב'

כותב: מרדכי א' שורץ

לפרטים נוספים >>


10917-001-9

כלכלה ציבורית: שיווי משקל כללי; משפטי הרווחה; תועלת חברתית; צדק ויעילות; כשלי שוק; כרך א'

כותב: מרדכי א' שורץ

לפרטים נוספים >>

10230-203-1

תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים: ניהול הון חוזר; חלק ג' (מהדורה שלישית 2012)

כותב: אריה נחמיאס, צבי לרמן

לפרטים נוספים >>


10404-012-6

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר: תמחיר מבוסס-פעילויות; יחי' 12

כותבים: ניצה גרי, אהרון פילין

לפרטים נוספים >>

10230-310-4

תורת המימון - ניהול פיננסי של גופים עסקיים: נספח א' לחלק ד: לוחות ערך עתידי וערך נוכחי (מהדורה 3)

כותב: אריה נחמיאס

לפרטים נוספים >>


10502-001-0

העדפה ובחירה חברתית

כותב: שמואל ניצן

לפרטים נוספים >>

10574-001-3

כלכלה בין דורית; יח' 5-1

כותב: מרדכי א' שורץ

לפרטים נוספים >>


10398-002-5

כלכלה מוניטרית בינלאומית: משטרי שער חליפין; תיאום בין משקים ותפקידם של המוסדות הבינלאומיים/ כרך שני

כותב: ערן ישיב

לפרטים נוספים >>

10284-301-8

מושגי יסוד באקונומטריקה: כרך א'

כותבים: עמיר שמואלי, משה קים, נסים בן-דוד

לפרטים נוספים >>


10628-006-8

תורת המחירים ב' : תורת היצרן; יח' 9-6

כותב: שמואל ניצן

לפרטים נוספים >>

10629-012-5

תורת המחירים ג': כלכלת חליפין; יח' 12

כותבים: שמואל ניצן, ז'ראר עמיאש, ענת אלכסנדרון

לפרטים נוספים >>


10627-001-0

תורת המחירים א': תורת הצרכן א; יח' 2-1

כותבים: מנחם יערי, שמואל ניצן, ז'ראר עמיאש

לפרטים נוספים >>

10627-003-6

תורת המחירים א': תורת הצרכן ב; יח' 4-3

כותבים: שמואל ניצן, ז'ראר עמיאש

לפרטים נוספים >>


10627-005-1

תורת המחירים א': יישומים של תורת הצרכן; יח' 5

כותבים: שמואל ניצן, ז'ראר עמיאש

לפרטים נוספים >>

10427-004-6

כלכלת תעשייה: ריכוזיות התעשייה, כניסה לתעשייה; יח' 6-4

כותב: מיכאל שפר

לפרטים נוספים >>


10427-001-2

כלכלת תעשייה: כלכלת תעשייה מהי?, גודל המפעל והעסק, מיכון, ניצולת ועתירות הון; יח' 3-1

כותב: מיכאל שפר

לפרטים נוספים >>

10398-001-7

כלכלה מוניטרית בינלאומית: התאוריה המוניטירית של הכלכלה הבינלאומית; מקרו-כלכלה של המשק/ כרך ראשון

כותב: ערן ישיב

לפרטים נוספים >>


10404-001-9

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר: הגדרת עלויות וסיווגן,תמחיר הזמנה ותהליך,עלויות עקיפות ומשותפות;יח'5-1

כותב: יהושע לבנת

לפרטים נוספים >>

10404-006-8

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר: ניתוח נקודת האיזון, תמחיר תרומה וספיגה, עלויות לקבלת החלטות; יח' 11-6

כותב: יהושע לבנת

לפרטים נוספים >>


10284-307-5

מושגי יסוד באקונומטריקה: כרך ב'

כותבים: משה קים, נסים בן-דוד

לפרטים נוספים >>

10131-001-9

מבוא לכלכלה מיקרו: הבעיה הכלכלית, תחרות משוכללת: התנהגות היצרן התנהגות הצרכן; יח' 3-1

כותב: גדעון יניב

לפרטים נוספים >>


10131-204-9

מבוא לכלכלה מיקרו: קביעת מחיר בשוק תחרותי, מונופול ותחרות לא-משוכללת, נספח; יח' 6-4

כותב: גדעון יניב

לפרטים נוספים >>