למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


10719-501-8

תולדות הג'ז במאה ה-20

כותב: דן כהן

לפרטים נוספים >>

10931-502-8

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות

כותבת: חנה הרציג

לפרטים נוספים >>


10411-500-1

האופרה-מסך תשיעי ועשירי: שלומית/ ריכרד שטראוס; הנער והקסמים/ ראוול; לספר נלווה מארז של 4 תקליטורים

כותב: רון וידברג

לפרטים נוספים >>

10934-411-9

בטהובן: מורד ורומנטיקן: DVD - מארז של קטעי מוסיקה לכל כרכי הסדרה: א' - ה'

 

לפרטים נוספים >>


10934-003-4

בטהובן - מורד ורומנטיקן/ כרך ב': הסונטות לפסנתר בתקופת וינה הראשונה; ימי משבר ויצירה

כותב: רון וידברג

לפרטים נוספים >>

10934-005-9

בטהובן - מורד ורומנטיקן/ כרך ג': מוסיקה סימפונית והעשור ההרואי(א)1800-1806;מין העשור ההרואי1814-1803

כותב: רון וידברג

לפרטים נוספים >>


10934-008-3

בטהובן - מורד ורומנטיקן/ כרך ה': רביעיות המיתרים (א); פידליו

כותב: רון וידברג

לפרטים נוספים >>

10113-011-0

מבוא למוסיקה - כרך ד, יחידות 11-12 (מהדורה מתוקנת): מבנה, פסוק ומשפט

כותבים: בנימין פרל, בת-שבע שפירא

לפרטים נוספים >>


10113-001-1

מבוא למוסיקה - כרך א, יחידות 1-3 (מהדורה מתוקנת): מערכת הצלילים; זמן ומקצב במוסיקה

 

לפרטים נוספים >>

10113-004-5

מבוא למוסיקה - כרך ב, יחידות 4-6 (מהדורה מתוקנת): המלודיה; מז'ור, מינור, מודוס; מערכת הסולמות

כותבים: עודד אסף, רון וידברג

לפרטים נוספים >>


10113-007-8

מבוא למוסיקה - כרך ג, יחידות 7-10 (מהדורה מתוקנת): צעדים ראשונים ברב-קוליות;הרמוניה והמשפט ההרמוני

כותבים: עדו אברבאיה, רון וידברג

לפרטים נוספים >>

10158-000-9

מוסיקה ממבט ראשון: כלי הנגינה, לספר נילווה מארז של 4 תקליטורים

כותב: עדו אברבאיה

לפרטים נוספים >>


10411-400-4

האופרה - מסך שמיני: הוולקירה/ ואגנר; לספר נילווה מארז של 2 תקליטורים

כותב: בנימין פרל

לפרטים נוספים >>

10411-000-2

האופרה: מסך ראשון ושני:אבירות כפרית/ מסקאני;הולדת האופרה/ מונטוורדי לספר נילווה מארז של 5 תקליטורים

כותבים: רון וידברג, עדו אברבאיה

לפרטים נוספים >>


10411-300-6

האופרה: מסך שישי ושביעי: הספר מסביליה/ רוסיני ; דון ג'ובאני/ מוצרט; לספר נילווה מארז של 6 תקליטורים

כותבים: בנימין פרל, עדו אברבאיה

לפרטים נוספים >>

10411-200-8

האופרה -מסך רביעי וחמישי:ריגולטו/ ורדי;האנסמבל האופראי:לה בוהם/ פוצ'יני;לספר נילווה מארז 4 תקליטורים

כותבים: בנימין פרל, רון וידברג

לפרטים נוספים >>


10148-405-3

מוסיקה ממבט ראשון/ תקליטור: שירי שוברט

 

לפרטים נוספים >>

10445-007-7

בטהובן - מורד ורומנטיקן/ כרך ד': הסימפוניות (ב): 1812-1807

כותב: רון וידברג

לפרטים נוספים >>


10445-001-0

בטהובן - מורד ורומנטיקן/ כרך א': תקופת בון 1792-1770; תקופת וינה הראשונה 1792-1800

כותב: רון וידברג

לפרטים נוספים >>

68103-505-1

מוסיקה ממבט ראשון: שירי שוברט

כותב: בנימין פרל

לפרטים נוספים >>


68103-506-9

מוסיקה ממבט ראשון: כיתת המקלדת 1

כותבים: רון וידברג, יעקב ורטיקובסקי

לפרטים נוספים >>

68103-510-1

מוסיקה ממבט ראשון: כיתת המקלדת 2

כותבים: רון וידברג, יעקב ורטיקובסקי

לפרטים נוספים >>


68103-518-4

מוסיקה ממבט ראשון: כיתת המקלדת 3

כותבים: רון וידברג, יעקב ורטיקובסקי

לפרטים נוספים >>

68103-508-5

מוסיקה ממבט ראשון: נושא ווריאציות

כותב: בנימין פרל

לפרטים נוספים >>


68103-517-6

מוסיקה ממבט ראשון: התנסויות סימפוניות

כותב: רון וידברג

לפרטים נוספים >>

68103-519-2

מוסיקה ממבט ראשון: המוסיקה בראי הביצוע

כותב: בנימין פרל

לפרטים נוספים >>


68103-516-8

מוסיקה ממבט ראשון: המוסיקה בקהילות ישראל

כותבים: עדו אברבאיה, עודד אסף

לפרטים נוספים >>

68103-514-3

מוסיקה ממבט ראשון: נישואי פיגארו - ליברית

צוות תרגום: רונית שגב, בנימין פרל

לפרטים נוספים >>


68103-511-9

מוסיקה ממבט ראשון: נישואי פיגארו - נספח תווים

 

לפרטים נוספים >>

68103-513-5

מוסיקה ממבט ראשון: פרקי בארוק ב (רב-קוליות, סוויטה מהי?)

כותבים: עדו אברבאיה, בנימין פרל

לפרטים נוספים >>


68103-512-7

מוסיקה ממבט ראשון: אשנב לאופרה - "נישואי פיגארו" מאת מוצרט

כותב: בנימין פרל

לפרטים נוספים >>

68103-515-0

מוסיקה ממבט ראשון: פרקי בארוק א (הקונצ'רטו לדורותיו, גלגולו של ניגון)

כותבים: בנימין פרל, רון וידברג

לפרטים נוספים >>


10316-001-6

מוסיקה - פרקים באינטרפרטציה ובדרכי הוראה: המורה והתלמיד; יח' 1

כותבת: זמירה לוצקי

לפרטים נוספים >>

10316-002-4

מוסיקה - פרקים באינטרפרטציה ובדרכי הוראה: ה"מה" וה"איך"; יח' 3-2

כותבת: זמירה לוצקי

לפרטים נוספים >>


10316-007-3

מוסיקה - פרקים באינטרפרטציה ובדרכי הוראה: המשפט המוסיקלי; יח' 8-7

כותבת: זמירה לוצקי

לפרטים נוספים >>

10316-006-5

מוסיקה - פרקים באינטרפרטציה ובדרכי הוראה: "הצלילים הלא חשובים"; יח' 6

כותבת: זמירה לוצקי

לפרטים נוספים >>


10316-004-0

מוסיקה - פרקים באינטרפרטציה ובדרכי הוראה: אינטרפרטציה - נקודות מפתח; יח' 5-4

כותבת: זמירה לוצקי

לפרטים נוספים >>

10316-009-9

מוסיקה - פרקים באינטרפרטציה ובדרכי הוראה: ארתור רובינשטיין - פשטות הביטוי; יח' 9

כותבת: זמירה לוצקי

לפרטים נוספים >>


10260-001-2

מאנה מגדלנה ועד האינוונציות: הכלי והצליל; יח' 1

כותב: עדו אברבאיה

לפרטים נוספים >>

10260-006-1

מאנה מגדלנה ועד האינוונציות: האינוונציות הדו-קוליות; יח' 7-6

כותב: רון וידברג

לפרטים נוספים >>


10260-002-0

מאנה מגדלנה ועד האינוונציות: המרכיבים הסגנוניים של הביצוע; יח' 2

כותב: עדו אברבאיה

לפרטים נוספים >>

10260-008-7

מאנה מגדלנה ועד האינוונציות: הסינפוניות (האינוונציות התלת-קוליות); יח' 9-8

כותב: רון וידברג

לפרטים נוספים >>


10260-003-8

מאנה מגדלנה ועד האינוונציות: הספרונים לפסנתר של "אנה מגדלנה" והספרון של וילהלם פרידמן באך; יח' 5-3

כותב: רון וידברג

לפרטים נוספים >>

10251-501-2

המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך: ילקוט תווים ליחידות 6-3

 

לפרטים נוספים >>


10251-004-7

המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך: מן הסולו אל הקונצ'רטו, המיסה בסי מינור; יח' 6-4

כותבים: עדו אבאבאיה, דניאל סנדלר

לפרטים נוספים >>

10251-001-3

המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך: באך ושפת הבארוק, באך כפדגוג, הכוראל ועיבודו; יח' 3-1

כותבת: יהודית כהן

לפרטים נוספים >>