למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה


10837-503-1

מילים שקולות: צעדים ראשונים במחקר הספרות החישובי

כותב: איתי מרינברג- מיליקובסקי

לפרטים נוספים >>

10837-504-9

מחקר חישובי במדעי הרוח - אסופת מאמרים

עורכים: אופיר מינץ- מנור , איתי מרינברג- מיליקובסקי

לפרטים נוספים >>


10984-502-4

על קווי התפר: ממשקים לשוניים

כותבת: נורית מלניק

לפרטים נוספים >>

10143-505-5

חקר השפה: יסודות ויישומים; חלק א'

כותבים: נורית מלניק, אירנה בוטוויניק

לפרטים נוספים >>


10143-504-8

חקר השפה: יסודות ויישומים; חלק ב'

כותבים: נורית מלניק, אירנה בוטוויניק

לפרטים נוספים >>

10956-505-1

שפה וקוגניציה

כותבת: נורית מלניק

לפרטים נוספים >>


10250-201-0

יסודות תורת המשמעות - סמנטיקה ופרגמטיקה, כרך א'

כותבת: זהר לבנת

לפרטים נוספים >>

10250-202-8

יסודות תורת המשמעות - סמנטיקה ופרגמטיקה, כרך ב'

כותבת: זהר לבנת

לפרטים נוספים >>


10730-004-8

מבוא לבלשנות תיאורטית: צלילים לשוניים ומבנים פרוזודיים (פונטיקה ופונולוגיה); חלק ד'

כותבת: גלית אדם

לפרטים נוספים >>

10730-001-4

מבוא לבלשנות תיאורטית: שפה ובלשנות; חלק א'

כותבים: אירנה בוטוויניק, גלית אדם

לפרטים נוספים >>


10730-003-0

מבוא לבלשנות תיאורטית: משמעות בשפה (סמנטיקה ופרגמטיקה); חלק ג'

כותב: אלדו סבי

לפרטים נוספים >>

10730-002-2

מבוא לבלשנות תיאורטית: מילים ומשפטים (מורפולוגיה ותחביר); חלק ב'

כותבים: אירנה בוטוויניק, גלית אדם

לפרטים נוספים >>


10483-004-7

פרקים במורפולוגיה עברית: דרכים ביצירת מילה עברית; גזירה ונטייה; יח' 6-4

כותבת: אורה (רודריג) שורצולד

לפרטים נוספים >>

10483-011-2

פרקים במורפולוגיה עברית: מין במורפולוגיה של העברית; המספר במורפולוגיה של העברית; יח' 12-11

כותבת: אורה (רודריג) שורצולד

לפרטים נוספים >>


10483-001-3

פרקים במורפולוגיה עברית: מבוא: רקע תיאורטי ועקרונות; מונחי יסוד; מבנה המילה העברית; יח' 3-1

כותבת: אורה (רודריג) שורצולד

לפרטים נוספים >>

10483-007-0

פרקים במורפולוגיה עברית: ההברה והמורפמה בעברית; תהליכים מורפופוניים בעברית; שורשים ותבניות; יח' 10-7

כותבת: אורה (רודריג) שורצולד

לפרטים נוספים >>