למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה


10808-504-4

מבוא לשירה

כותבת: מעין הראל

לפרטים נוספים >>

10837-503-1

מילים שקולות: צעדים ראשונים במחקר הספרות החישובי

כותב: איתי מרינברג- מיליקובסקי

לפרטים נוספים >>


10837-504-9

מחקר חישובי במדעי הרוח - אסופת מאמרים

עורכים: אופיר מינץ- מנור , איתי מרינברג- מיליקובסקי

לפרטים נוספים >>

10168-003-1

תולדות הספרות העברית החדשה - כרך ג

כותבים: מתן חרמוני, עדיה מנדלסון-מעוז, מי-טל נדלר

לפרטים נוספים >>


10168-002-3

תולדות הספרות העברית החדשה - כרך ב

כותבים: צפי זבה-אלרן, מתן חרמוני

לפרטים נוספים >>

10168-001-5

תולדות הספרות העברית החדשה - כרך א

כותבים: מתן חרמוני, עדיה מנדלסון-מעוז

לפרטים נוספים >>


10825-507-6

מרכז או שוליים שיח זהויות בספרות הישראלית

כותבת: עדיה מנדלסון-מעוז

לפרטים נוספים >>

10762-002-3

קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד, כרך ב'

עורכים: דן אוריין, לאה גילולה

לפרטים נוספים >>


10762-001-5

קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד, כרך א'

עורכים: דן אוריין, לאה גילולה

לפרטים נוספים >>

10290-506-4

הפואטיקה של הסיפורת; כרך א'

כותבים: עמיר אילה, עמיאל האוזר תמי

לפרטים נוספים >>


10290-507-2

הפואטיקה של הסיפורת; כרך ב'

כותבים: עמיר אילה, עמיאל האוזר תמי

לפרטים נוספים >>

10951-508-0

גלגוליו של רומן החניכה

כותבת: גליה בנזימן

לפרטים נוספים >>


10292-501-3

מבטים חדשים על ספרות ילדים

כותבת: רימה שיכמנטר

לפרטים נוספים >>

10931-502-8

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות

כותבת: חנה הרציג

לפרטים נוספים >>


10928-506-4

מגדר ופמיניזם בתיאטרון המודרני

כותבת: שרון אהרונסון-להבי

לפרטים נוספים >>

10107-013-4

גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני: אחרי 35 שנה; יח' 13

כותבת: אורנה קראוס

לפרטים נוספים >>


10112-212-5

הסיפור העברי בראשית המאה-20, יחידה 12

כותבת: חנה הרציג

לפרטים נוספים >>

10378-002-9

ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (מהדורה שנייה)

כותבת: נילי דינגוט

לפרטים נוספים >>


10246-204-1

עמוס עוז - א.ב. יהושע: התחלות: מסע הערב של יתיר, מול היערות, המאהב,ועוד; כרך ג' יחידות 10-7

כותבים: עדיה מנדלסון-מעוז, נורית גרץ

לפרטים נוספים >>

10246-201-7

עמוס עוז - א"ב יהושע: התחלות: התחלפות דורות בסיפורת הישראלית; הוא הלך בשדות; כרך א', יחידות 2-1

כותבים: עדיה מנדלסון-מעוז, נורית גרץ

לפרטים נוספים >>


10246-203-3

עמוס עוז - א"ב יהושע: התחלות: ארצות התן; מיכאל שלי; אהבה מאוחרת; עד מוות; כרך ב', יחידות 6-3

כותבים: עדיה מנדלסון-מעוז, נורית גרץ

לפרטים נוספים >>

10738-505-6

תאטרון בחברה

כותב: דן אוריין

לפרטים נוספים >>


10561-001-8

לא על המילה לבדה - סוגיות יסוד בתרגום

כותבת: רחל ויסברוד

לפרטים נוספים >>

10154-001-1

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון

כותבים: זמירה הייזנר, קרין חזקיה

לפרטים נוספים >>


10335-001-3

הקבוצה הכנענית: תולדותיה, שורשיה והשפעתה על המציאות הישראלית, האידיאולוגיה הכנענית,שירת רטוש; יח'6-1

כותבים: רקפת סלע-שפי, רחל ויסברוד, מיכל לוי

לפרטים נוספים >>

10647-003-2

שירת החול העברית בספרד המוסלמית:סוגים וקונווציות בשירה העברית בספרד: שירי שעשועים הגות ומוסר;יח' 6-3

כותבת: שולמית אליצור

לפרטים נוספים >>


10647-007-3

שירת החול העברית בספרד המוסלמית: יסודות פרוזודיים; הרטוריקה; הלשון הציורית; השיבוץ והרמיזה; יח' 11-7

כותבת: שולמית אליצור

לפרטים נוספים >>

10647-001-6

שירת החול העברית בספרד המוסלמית: הרקע הספרותי, ההיסטורי והחברתי; מבוא מתודי ; יח' 2-1

כותבת: שולמית אליצור

לפרטים נוספים >>


10446-001-9

מדרש ואגדה: מבוא; דרכי הדרשה; כרך א

כותב: יונה פרנקל

לפרטים נוספים >>

10446-002-7

מדרש ואגדה: סיפור האגדה המרחיב את הסיפור המקראי; המשל; הפתגם ומימרת החכמה באגדה; כרך ב

כותב: יונה פרנקל

לפרטים נוספים >>


10446-003-5

מדרש ואגדה: עיונים במחשבת חז"ל; תולדות ספרות האגדה; תולדות פרשנות האגדה; תולדות מחקר האגדה; כרך ג

כותב: יונה פרנקל

לפרטים נוספים >>

10429-001-0

בימים אחרים - תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך

כותבת: רחל ויסברוד

לפרטים נוספים >>


10378-505-1

ג'יין אוסטן - גישות בביקורת הספרות: סקירות על ארבעה זרמים בביקורת - מקראה א

עורכת: נילי דינגוט

לפרטים נוספים >>

10335-508-7

הקבוצה הכנענית - בין ספרות ואידיאולוגיה - אסופה

עורכים: נורית גרץ, רחל ויסברוד

לפרטים נוספים >>


10292-001-4

מעשה ילדות: מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים

כותבת: זהר שביט

לפרטים נוספים >>

10221-201-6

מוסכמות יסוד של הרומן במאה התשע עשרה; כרך א'

כותבים: נילי דינגוט, רחל ויסברוט, נורית חרמון, צביה צפריר

לפרטים נוספים >>


10221-206-5

מוסכמות יסוד של הרומן במאה התשע-עשרה; כרך ב'

כותבים: נילי דינגוט, נורית חרמון, יהושע אדלר

לפרטים נוספים >>

10215-007-5

החיזיון השקספירי: "המלך ליר"; יח' 9-7

כותבת: אליזבת פרוינד

לפרטים נוספים >>


10215-005-9

החיזיון השקספירי: "הנרי ה-4 - חלק א; יח' 6-5

כותבת: אליזבת פרוינד

לפרטים נוספים >>

10215-001-8

החיזיון השקספירי: עולמם התרבותי-רוחני של האליזבתנים, "חלום ליל קיץ"; יח' 4-1

כותבים: אליס שלוי, אליזבת פרוינד

לפרטים נוספים >>


10154-508-5

ברווז הפרא/הנריק איבסן (מחזה מתורגם)

כותב: הנריק איבסן

לפרטים נוספים >>

10154-509-3

דרכו של עולם/ויליאם רונגריב (מחזה מתורגם)

כותב: ויליאם קונגריב

לפרטים נוספים >>


10112-213-3

הסיפור העברי במאה ה 20: אסופה מסיפורי הקורס

 

לפרטים נוספים >>

10112-201-8

הסיפור העברי במאה ה- 20: מבוא היסטורי-ספרותי; יח' 1

כותב: אבנר הולצמן

לפרטים נוספים >>


10112-211-7

הסיפור העברי במאה ה 20: סיכום: תימתיקה ופואטיקה בסיפורי ראשית המאה; יח' 11

כותבת: חנה הרציג

לפרטים נוספים >>

10112-202-6

הסיפור העברי במאה 20: "מחניים" /ברדיצ'בסקי;"מאחורי הגדר"/ביאליק; מאריאשקה" /ברקוביץ; יח' 4-2

כותבת: חנה הרציג

לפרטים נוספים >>


10112-205-9

הסיפור העברי במאה ה20: "בת הרב"/יעקב שטיינברג; "דרך קוצים" /דבורה בארון;מסיפורי גרשום שופמן; יח' 7-5

כותבת: חנה הרציג

לפרטים נוספים >>

10112-208-3

הסיפור העברי במאה ה20:הצדה"/אורי גנסין;"לא כלום" /יוסף ח. ברנר;"עובדיה בעל מום" /ש"י עגנון; יח' 10-8

כותבת: חנה הרציג

לפרטים נוספים >>


10107-206-4

גבור ואנטי-גבור ברומן המודרני: "הזר" - מאת קאמי; יח' 7-6

כותבת: נילי דינגוט

לפרטים נוספים >>

10107-208-0

גבור ואנטי-גבור ברומן המודרני: "התפסן בשדה שיפון" מאת ג'.ד. סלינג'ר; יח' 9-8

כותבת: נילי דינגוט

לפרטים נוספים >>


10107-210-6

גבור ואנטי-גבור ברומן המודרני: "המשפט" - מאת קפקא, "הקנאה" - מאת רוב-גרייא; יח' 12-10

כותבת: נילי דינגוט

לפרטים נוספים >>

10107-201-5

גבור ואנטי-גבור ברומן המודרני: מבוא, "לב החשכה" מאת קונרד, "וזרח השמש" מאת המינגווי; יח' 5-1

כותבים: מאיר רוסטון, נילי דינגוט, אסתר בית-הלחמי

לפרטים נוספים >>