הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


30203-201-6

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים; כרך א: יחידות 2-1

כותבים: רות בייט מרום, שמואל זמיר

לפרטים נוספים >>

20913-503-7

פיסיקה של מצב מוצק

כותבים: אמנון אהרוני, אורה אנטין-וולמן

לפרטים נוספים >>


19019-555-2

זמנים: רבעון להיסטוריה, גיליון 139, קיץ 2018

עורכים: איריס רחמימוב, אסף מונד

לפרטים נוספים >>

91417-540-1

כשהחלוצים רצו בית: חברי קיבוץ מול מנהיגיהם בראשית המדינה

כותב: אלון פאוקר

לפרטים נוספים >>


10779-504-9

הסיפור המעניין על חייו של אולאודה אקוויאנו; או גוסטבוס ואסה, האפריקאי

כותב: אולאודה אקוויאנו

לפרטים נוספים >>

22013-509-9

טכנולוגיות פריון חדשות: סוגיות חברתיות וביואתיות

כותבת: יעל השילוני-דולב

לפרטים נוספים >>


91417-010-5

שערים לאמונה צרופה - התחדשות החיים היהודיים במשנתו של נחמן קרוכמל

כותב: יהוידע עמיר

לפרטים נוספים >>

91417-008-9

נאורות ומהפכה

כותב: ג'ונתן ישראל

לפרטים נוספים >>


10790-000-3

המשפט המנהלי של ישראל; כרכים א'-ג' (סט)

כותבת: דפנה ברק-ארז

לפרטים נוספים >>

91417-009-7

מה מנסים היסטוריונים לעשות?

כותב: אלעזר וינריב

לפרטים נוספים >>