הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


10931-502-8

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות

כותבת: חנה הרציג

לפרטים נוספים >>

10688-504-9

אלגוריתמים לתזמון הייצור

כותב: משה צופי

לפרטים נוספים >>


10406-508-1

ספר הדמוקרטיה הישראלית והמיעוט הערבי

כותב: בנימין נויברגר

לפרטים נוספים >>

10513-530-5

להקשיב למוסיקה וללאומיות

עורכים: הנרי וסרמן, בנימין פרל

לפרטים נוספים >>


91467-508-7

המזרח החדש - כתב עת ללימודי המזרח והאסלאם (כרך נד, תשע"ה)

עורכים: מוסטפא כבהא, רונן יצחק

לפרטים נוספים >>

10430-009-0

התנהגות ארגונית: מבנה ופוליטיקה של שליטה; קבלת החלטות; מנהיגות בארגון; התחדשות ארגונית; יח' 9-12

כותבים: אביעד בר-חיים, ורדה וסרמן, ליאור לב

לפרטים נוספים >>


10688-202-0

תכנון הייצור והתפעול: כרך ב' (מהדורה שישית)

כותב: סטיבן נחמיאס

לפרטים נוספים >>

19019-547-9

זמנים: רבעון להיסטוריה, גיליון 130, אביב 2015

עורכת: איריס רחמימוב

לפרטים נוספים >>


20291-205-1

מבוא למטאורולוגיה:מטאורולוגיה בעידן המודרני; מטאורולוגיה ותעופה; יח' 7-5 (מהדורה שנייה)

כותבים: ברוך זיו, יואב יאיר

לפרטים נוספים >>

20216-200-4

תורת המשחקים (2 כרכים)

כותבים: שמואל זמיר, מיכאל משלר, אילון סולן

לפרטים נוספים >>


20118-201-1

ביולוגיה - האחידות והמגוון של החיים, כרך א'

כותבים: ססי סטאר, ראלף טגארט, כריסטין אוורס, ליסה סטאר

לפרטים נוספים >>

10758-506-9

שיח תקשורת- מקראה

ראשי צוות הפיתוח: שושנה בלום-קולקה, ארן ליביו, אורן סופר

לפרטים נוספים >>


20122-001-9

תזונה - פרי מחשבה: מזון ותזונה בבריאות ובחולי; כרך א'

כותבת: אילנה זילבר-רוזנברג

לפרטים נוספים >>