הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


20252-003-7

ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי, כרך ג': עופות

כותב: יורם יום-טוב

לפרטים נוספים >>

19019-542-0

זמנים: רבעון לזמנים: רבעון להיסטוריה, גיליון 125, חורף 2014

עורכת: מירי אליאב-פלדון

לפרטים נוספים >>


10715-507-9

שיטת MOST לקביעת תקני זמן; מדריך למידה

כותבת: דיאמנטה בנסון-קרעי

לפרטים נוספים >>

14024-503-6

כלכלת חינוך

כותבת: רות קלינוב

לפרטים נוספים >>


10646-009-0

המזרח התיכון בימינו: איראן - מקיסרות פרסית למהפכה אסלאמית

כותבים: משה אהרונוב, מאיר ליטבק

לפרטים נוספים >>

10744-001-8

יהודי רוסיה במאה העשרים; כרך א'

כותבים: ולדימיר לוין, ברוך גור גורביץ, ארקדי זלצר

לפרטים נוספים >>


10106-201-6

תכנון לימודים, הוראה והערכה; המורכבות; מטרות; פיתוח והטמעה; כרך א'

 

לפרטים נוספים >>

10500-503-7

עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים

כותבים: אורה לימור, אלחנן ריינר, מרים פרנקל

לפרטים נוספים >>


10674-001-2

על סף העת החדשה: אירופה 1350-1600; כרך א'

כותבת: דנה פירוינסקי

לפרטים נוספים >>

10459-201-9

השלטון המקומי - בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק; כרך א'

עורכים: יגיל לוי, אתי שריג

לפרטים נוספים >>


10408-508-9

מבוא לתקשורת המונים מאת דניס מקווייל (‏מהדורה שישית‎)‏

עורכים מדעיים: דוד לוין, אורן סופר

לפרטים נוספים >>

10775-501-9

סטטיסטיקה חברתית לחברה מגוונת

כותבים: חוה פרנקפורט-נחמיאס, אנה לאון-גררו

לפרטים נוספים >>


10960-504-8

תיאוריות של צדק חברתי

כותב: יוסי דהאן

לפרטים נוספים >>

10781-504-5

פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה

עורכת: גתית קוה

לפרטים נוספים >>


10785-503-3

מוסיקה פופולרית ותרבות בישראל

כותבים: אדוין סרוסי, מוטי רגב

לפרטים נוספים >>

10763-001-4

יחסי ציבור - אסטרטגיה וטקטיקה

כותבים: יחיאל לימור, ברוך לשם, לאה מנדלזיס

לפרטים נוספים >>