הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


10421-513-2

במבט לאחור, קריאה חוזרת בקולנוע הישראלי

כותבים: יעל מונק, נורית גרץ

לפרטים נוספים >>

91417-539-3

שירות חובה או חובה לשרת? תרחישים של שירות אזרחי חובה בישראל

עורך: יגיל לוי

לפרטים נוספים >>


10126-201-2

מבוא למקרוכלכלה; חלק א' (מהדורה מעודכנת ומורחבת)

כותבים: אריה נחמיאס, גליה עופר, יעקב רוזנברג

לפרטים נוספים >>

10674-005-3

על סף העת החדשה: אירופה 1350-1600; כרך ה'

כותבים: הלי זמורה, יוכי פישר, משה סלוחובסקי, עדו אברבאיה

לפרטים נוספים >>


10455-003-3

התנהגות צרכנים: הצרכן בסביבתו, כרך ג'

כותבת: אביבה גבע

לפרטים נוספים >>

20252-004-5

ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי; כרך ד': יונקים

כותב: יורם יום-טוב

לפרטים נוספים >>


10793-002-6

מקרו-כלכלה: כרך ב'

כותב: ישי מעוז

לפרטים נוספים >>

19019-545-3

זמנים: רבעון להיסטוריה, גליון 128, סתיו 2014

עורכים: מירי אליאב-פלדון, איריס רחמימוב

לפרטים נוספים >>


10123-203-1

קריאה-תיאוריה ומעשה: אוריינות מוקדמת; גישות להוראת הקריאה; מהדורה מעודכנת; יח' 7-6

כותבים: אריה ווהל, ניצה זילברשטיין, רחל לביא-דגן, רותי רון

לפרטים נוספים >>

10945-508-9

מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה

כותבת: איריס שגריר

לפרטים נוספים >>


04101-201-4

אשנב למתמטיקה: קבוצות; פעולות בינאריות; פונקציות; כרך א', יחידות 1-5

מרכזי פיתוח הקורס: אלעד פארן, ליאור קמה

לפרטים נוספים >>

10599-501-3

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה וניהול (מהדורה שנייה)

כותב: אביעד חפץ

לפרטים נוספים >>


10532-503-9

תקשורת כתרבות, כרך ג': מקראה

עורכים: תמר ליבס, מירי טלמון

לפרטים נוספים >>

10628-010-0

תורת המחירים ב': המונופול; תחרות אסטרטגית בין מעטים; יחי' 10 - 11

כותבים: שמואל ניצן, דוד דילנברגר, שי בז'ה

לפרטים נוספים >>