הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


19019-551-1

זמנים: רבעון להיסטוריה, גיליון 135, קיץ 2016

עורכת: איריס רחמימוב

לפרטים נוספים >>

10695-506-5

סימולציה למהנדסי תעשייה; חלק ב

כותב: משה א' פולטשק

לפרטים נוספים >>


10269-203-5

אישיות תיאוריה ומחקר: הבדלים בין אישיים -גישת התכונות, תאוריות כלליות ותאוריות ספציפיות; כרך ג 5-6

כותבים: אבנר כספי, סוניה רוקס

לפרטים נוספים >>

91417-003-0

שירים בקנה - שירי פולקלור של חיילים וחיילות ישראלים

כותבת: חיה מילוא

לפרטים נוספים >>


91417-004-8

נפלאות בעולם החדש - ספרים וקוראים ביידיש בארצות הברית 1940-1890

כותבת: חגית כהן

לפרטים נוספים >>

10290-506-4

הפואטיקה של הסיפורת; כרך א'

כותבים: עמיר אילה, עמיאל האוזר תמי

לפרטים נוספים >>


10205-504-3

פוליטיקה עולמית - מגמות ותמורות (מהדורת 2014-2015)

כותבים: צ'רלס וו' קגלי, שאנון ל' בלאנטון

לפרטים נוספים >>

10792-506-7

מבוא לתאוריות קולנועיות

כותבים: בני בן-דוד, סנדרה מאירי

לפרטים נוספים >>


10801-506-6

האיחוד האירופי: היסטוריה, מוסדות ומדיניות

כותבת: שרה קאהן-ניסר

לפרטים נוספים >>

91417-002-2

הרצאה על אוריינטליזם, לזכר ארנסט רנאן

כותב: איגנץ גולדציהר

לפרטים נוספים >>


10951-508-0

גלגוליו של רומן החניכה

כותבת: גליה בנזימן

לפרטים נוספים >>

91417-001-4

צבא מחנך עם: יחסי הצבא עם מערכת החינוך האזרחית

עורכים: ניר גזית, יגיל לוי

לפרטים נוספים >>