הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


10657-204-3

החברה הערבית בישראל: סוגיות טעונות: חינוך וטריטוריה; כרך ד'

כותבים: אסמעיל אבו סעד, ראסם חמאיסי

לפרטים נוספים >>

19019-548-7

זמנים: רבעון להיסטוריה, גיליון 131, קיץ 2015

עורכת: איריס רחמימוב

לפרטים נוספים >>


10556-012-2

מסים ב': מיסוי רווחים בשוק ההון ומשקעות פיננסיות; כרך ו'

כותבים: אילי פיטרמן, ניסים כהן

לפרטים נוספים >>

10956-505-1

שפה וקוגניציה

כותבת: נורית מלניק

לפרטים נוספים >>


10208-201-3

ירושלים לדורותיה: מעיר יבוסית לבירת עם ישראל; מהדורה שנייה; יח' 1

כותבת: חיה כץ

לפרטים נוספים >>

13036-203-1

עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה: מיסוי תאגידים ובין-לאומי, דיני עידוד ותכנון מס; מהדורה שניה, כרך ג'

 

לפרטים נוספים >>


10139-302-3

סוגיות בחינוך מיוחד: ליקויי למידה; עזובה ועבריינות נוער; הפרעות רגשיות אצל ילדים; כרך ב'

כותבים: ורדה שרוני, גלעדה אבישר, שמואל שולמן

לפרטים נוספים >>

10931-502-8

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות

כותבת: חנה הרציג

לפרטים נוספים >>


10688-504-9

אלגוריתמים לתזמון הייצור

כותב: משה צופי

לפרטים נוספים >>

10513-530-5

להקשיב למוסיקה וללאומיות

עורכים: הנרי וסרמן, בנימין פרל

לפרטים נוספים >>


91467-508-7

המזרח החדש - כתב עת ללימודי המזרח והאסלאם (כרך נד, תשע"ה)

עורכים: מוסטפא כבהא, רונן יצחק

לפרטים נוספים >>

10430-009-0

התנהגות ארגונית: מבנה ופוליטיקה של שליטה; קבלת החלטות; מנהיגות בארגון; התחדשות ארגונית; יח' 9-12

כותבים: אביעד בר-חיים, ורדה וסרמן, ליאור לב

לפרטים נוספים >>


20216-200-4

תורת המשחקים (2 כרכים)

כותבים: שמואל זמיר, מיכאל משלר, אילון סולן

לפרטים נוספים >>

20122-001-9

תזונה - פרי מחשבה: מזון ותזונה בבריאות ובחולי; כרך א'

כותבת: אילנה זילבר-רוזנברג

לפרטים נוספים >>