למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הסקה סטטיסטית: מתאם לינארי ורגרסיה לינארית; ניתוח שונות
מספר קטלוגי
30204-015-9
תחום: מדעים
נושא: מתמטיקה, סטטיסטיקה ושיטות מחקר
הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק