מבוא לאלגוריתמים/כרך ב': מבני נתונים מתקדמים, אלגוריתמים על גרפים, נושאים נבחרים.
מספר קטלוגי
20407-003-1
תחום: מדעים
נושא: מדעי המחשב

מבוא לאלגוריתמים/כרך ב': מבני נתונים מתקדמים, אלגוריתמים על גרפים, נושאים נבחרים.

כותבים:

תרגום של חלק מפרקיו של הספר: Thomas H,Cormen,Charles E, Leiserson&Ronald L.Rivest,Introduction to Algorithms,The MIT Press,1990 הספר מהווה מבוא מקיף למחקר המודרני באלגוריתמי מחשב. הוא מציג אלגוריתמים רבים, וניתוחם בצורה מעמיקה ובהירה. הספר עוסק במבני נתונים ובתכנון וניתוח אלגוריתמים מנקודת המבט של הנדסת תוכנה, לצד ההיבטים המתמטיים, ולכן הוא מתאים לסטודנטים כמו גם ללימוד עצמי בידי אנשי מקצוע העוסקים בפיתוח בתחום המחשבים. הספר מלווה במדריך למידה המכיל דוגמאות והבהרות נוספות.

אחראי אקדמי:דוד הראל

תאור הקורס

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק