למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

אלגוריתמיקה - יסודות מדעי המחשב
מספר קטלוגי
20290-001-5
תחום: מדעים
נושא: מדעי המחשב

אלגוריתמיקה - יסודות מדעי המחשב

כותב:

ספר זה עוסק בנושאים שהם בבסיסו של מדע המחשב. האלגוריתם הוא הנושא המרכזי בספר. הספר דן במבני האלגוריתמים ומבני הנתונים שבהם הם משתמשים, בשפות שבהן הם מתוכננים, בשיטות ופרדיגמות כלליות של תכנון אלגוריתמי, ובניתוח נכונותם ויעילותם. כמו כן, הספר דן במגבלותיהם של אלגוריתמים ושל מחשבים בכלל, ומציג בעיות שאין להן פתרונות יעילים, ובעיות שאינן ניתנות כלל לפיתרון באמצעות מחשב. נושאים נוספים שדנים בהם בספר: אלגוריתמים מקביליים, אלגוריתמים הסתברותיים, והקשר שבין אלגוריתמים ואינטליגנציה.

תאור הקורס

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה