למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

משוואות דיפרנציאליות רגילות: טורי פורייה טריגונומטריים, מערכות של פונקציות אורתוגונליות; יח' 9-8
מספר קטלוגי
20280-008-2
תחום: מדעים
נושא: מתמטיקה

משוואות דיפרנציאליות רגילות: טורי פורייה טריגונומטריים, מערכות של פונקציות אורתוגונליות; יח' 9-8

כותבת:

הספר הוא המשך ישיר של מבוא למשוואות דיפרנציאליות.

תאור הקורס

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה