צומח ארץ-ישראל; חלק ב: חוברת סיורים
מספר קטלוגי
20262-002-7
תחום: מדעי הטבע והחיים
נושא: מדעי החיים

צומח ארץ-ישראל; חלק ב: חוברת סיורים

כותב:

בספר מפורטים 6 סיורים. לכל סיור כלול הסבר על התנאים באזור בו הוא מתקיים, ובנוסף על כך יש הסבר לגבי הצומח בשטח ותופעות מיוחדות שניתן לשים אליהן לב בכל תחומי היסוד הקשורים למורפולוגיה, לפנולוגיה, ולאקולוגיה של צמחים. רשימת מיני הצמחים העיקריים בצומח הארץ מופיעים בטבלה שבסוף הספר. ליד כל מין מצוינת צורת החיים שלו והמוצא (כורוטיפ) שלו.

70 עמודים

תאור הקורס

צומח ארץ-ישראל

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק