חשבון אינפיניטסימלי 3: דיפרנציאלי של פונקציות ממשיות של משתנים אחדים, פונקציות  סתומות;    יח' 4-3
מספר קטלוגי
20224-003-2
תחום: מדעים
נושא: מתמטיקה

חשבון אינפיניטסימלי 3: דיפרנציאלי של פונקציות ממשיות של משתנים אחדים, פונקציות סתומות; יח' 4-3

כותבים:

ספר מתוך סדרה המיועדת לתלמידי מתמטיקה, עוסקת בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות במשתנים אחדים, ומשלימה בכך את הנושאים היסודיים של החשבון האינפיניטסימלי, הנדונים בחשבון אינפיניטסימלי 1, 2 .

תאור הקורס

חשבון אינפיניטסימלי 3

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק