תרמודינמיקה א: החוק הראשון והשני, האנטרופיה, האנרגיה החופשית, שינוי פאזות, תמיסות
מספר קטלוגי
20217-001-5
תחום: מדעי הטבע והחיים
נושא: פיסיקה, כימיה

תרמודינמיקה א: החוק הראשון והשני, האנטרופיה, האנרגיה החופשית, שינוי פאזות, תמיסות

כותב:

הכרת עקרונות התרמודינמיקה היסודיים החיוניים להבנת תופעות ותהליכים במערכות פיסיקליות וכימיות ובמדעי החיים, וכן הבנת מושגי יסוד בתרמודינמיקה כמו שיווי משקל תרמודינמי וטמפרטורה.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק