למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
סולם הזמן הגיאולוגי
מספר קטלוגי
20211-506-9
תחום: מדעי הטבע והחיים
נושא: מדעי כדור הארץ

סולם הזמן הגיאולוגי

כותבים:

סולם הזמן הגיאלוגי הינו נושא בסיס בסטראטיגרפיה, ענף הגיאולוגיה העוסק בחקר סלעים משוכבים. בין הנושאים בספר: התפתחות היסטורית של סולם הזמן היחסי, קורלציה סטראטיגרפית, פאצייס סדימנטרי, אי-התאמות, מפות סטראטיגרפיות וחתכים, תיארוך גילים רדיומטרי וכיול סולם הזמן הגיאולוגי ומילון מונחים.

תאור הקורס

נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק