אלגברה לינארית 1: מערכות של משוואות לינאריות והמרחב R בחזקת n; יח' 3-2
מספר קטלוגי
20109-002-4
תחום: מדעים
נושא: מתמטיקה

אלגברה לינארית 1: מערכות של משוואות לינאריות והמרחב R בחזקת n; יח' 3-2

כותבים:

סדרה זו והמשכה - אלברה לינארית 2 - מציגות את הנושאים באלגברה שנהוג ללמדם בשנה א במחלקות למתמטיקה באוניברסיטאות בארץ.

תאור הקורס

אלגברה לינארית 1

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק