למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

זמנים: רבעון להיסטוריה, גיליון 142 - היסטוריה סביבתית
מספר קטלוגי
19019-558-6
 
 

זמנים: רבעון להיסטוריה, גיליון 142 - היסטוריה סביבתית

גיליון מיוחד: היסטוריה סביבתית דוד שור, מירי שפר-מוסנזון ורוני אלנבלום היסטוריה סביבתית: הערות על התחום ועל הגיליון ג'ון ר' מקניל האם הבשילה השעה להיסטוריה סביבתית של המזרח התיכון? רוני אלנבלום שינויי אקלים, טקסטים כתובים וניתוח קריסת תרבויות צפריר ברזלי אסון סביבתי ואסון חברתי: על האשמות שהוטחו בקבוצות שוליים בדרום-מערב אירופה בתואנה כי גרמו ל"מגפה השחורה"

רותי גרטווגן ניצול האדם את המשאבים הימיים באגן המזרחי של הים התיכון בתקופה הביזנטית ובימי הביניים נתנאל וולוך משאבי טבע ומושגי קדמה חומרית במחשבת הכלכלה המדינית הקלאסית ירון איילון אסונות טבע ונפילת האימפריה העות'מאנית ליאורה ביגון ותום הארט בין היישוב הילידי למתווה האורתוגונלי האירופי: דיאלקטיקה מרחבית בעיר בירה במערב אפריקה

רקפת סלע-שפי חוקרי טבע ומתיישבים: הצמיחה של אתוס פרוטו-סביבתי בתקופת המנדט וראשית המדינה אסף זלצר מים בין סביבה לאידאולוגיה: ההיסטוריה של "המים הציוניים", 1920-1964 ג'ון ר' מקניל הערות מקדימות: עידן האדם והמאה השמונה-עשרה

03/2020

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק