עקרונות בעיצוב סביבות למידה ממוחשבות: מקראה
מספר קטלוגי
14002-502-4
תחום: חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה
נושא: חינוך לתואר שני

עקרונות בעיצוב סביבות למידה ממוחשבות: מקראה

עורכים:

תאור הקורס

עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק