מכאוב הדעת - סוגיות בהוראת השואה והג'נוסייד
מספר קטלוגי
12019-001-2
תחום: לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים
נושא: לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים לתואר שני, חינוך לתואר שני

מכאוב הדעת - סוגיות בהוראת השואה והג'נוסייד

צוות פיתוח:

הספר בוחן את נקודות המבט השונות הקשורות להוראת השואה והג'נוסייד בארץ ובעולם. הוא דן בשאלה מה ממכלול התהיות והמצוקות המתעוררות בעקבות השואה מועלה, נדון ונלמד במערכת החינוך הישראלית, ומהם הלקחים והמשמעויות שהיא מבקשת להבליט. כמו כן נבדק באיזו מידה אמנם משפיעה מערכת החינוך על עמדותיהם של הצעירים הישראלים.

תאור הקורס

ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק