ליברליזם: קשרים, הקשרים, ביקורות - ספר
מספר קטלוגי
12005-001-8
תחום: לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים
נושא: לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים לתואר שני

ליברליזם: קשרים, הקשרים, ביקורות - ספר

כותב:

דיון בעולם המונחים הליברלי, שמושגיו השגורים, כגון "חירות", "זכויות" ו"קדמה", משמשים להצדקת עמדות פוליטיות בדמוקרטיות מתפקדות. סקירת הפרשנויות ההיסטוריות השונות על שפה ליברלית זו, כפי שבאו לידי ביטוי בכתביהם של מחברים פוליטיים מתקופת ההשכלה ועד לסוף המאה ה- 20.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק